Lampaiden ja vuohien kantakirja- ja jalostusrekisteri - KaRe2020

NettiKatras-ohjelmisto otetaan käyttöön syksyllä

 
Lammas- ja vuohituotannon palveluihimme on rakentumassa uusi edelläkävijäohjelmisto NettiKatras, joka tuottaa tiloille jatkossa huippulaatuisen tuotosseurannan ja jalostuseläinrekisterin. Ohjelmassa on yhteys Ruokaviraston lammas- ja vuohirekisteriin. 
 
NettiKatras-ohjelmaan siirtyminen tapahtuu saumattomasti WebLammas-ohjelman käyttäjille, kun ProAgrian uusi ohjelma otetaan käyttöön syksyllä 2021. Kaikki historiadata siirretään uuteen ohjelmaan. Käyttäjäkoulutusta annetaan Teamsilla. Indeksilaskentarutiini säilyy saman tyyppisenä kuin vanhassa ohjelmassa ja se tehdään edelleen yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Mtechin kanssa.
 
NettiKatras-ohjelmaa on kehitetty yhdessä lammas- ja vuohitilojen sekä lammasasiantuntijoiden kanssa. Tuottajien pilottiryhmä on ollut työssä mukana tuoden ideoita ja käytännön kokemuksia. Myös kesäkuussa 2021 tehdyn asiakaskyselyn tuloksia on otettu huomioon ohjelman rakentamisessa.
 
 

Lampaiden ja vuohien kantakirja- ja jalostuseläinrekisteri KaRe 2020 -hanke

Tuotosseurantaohjelmisto on perusedellytys sille, että lammastiloilla voidaan seurata tilakohtaisten tavoitteiden toteutumista ja hallita eläinainesta sekä antaa tuotannonohjausta. Eläinten rotupuhtauden todentaminen tapahtuu jalostusjärjestön ylläpitämien rotukantakirjojen kautta.  Jalostusjärjestönä ProAgria varmistaa tarvittavat todistukset, niin alkuperäisrotusopimuksiin liittyen kuin eläinkaupassa. 

Lampaiden ja vuohien kantakirja- ja jalostusrekisteri –hanke (KaRe2020) käynnistettiin helmikuussa 2019. Kaksivuotisessa hankkeessa rakennetaan vanhan teknisistä syistä päättyvän tuotosseurantaohjelman tilalle uutta ohjelmistosovellusta tietohallinnan varmistamiseksi. Tavoitteena on, että uusi ohjelma on käytössä viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä. Vanha ohjelmisto on käytössä siihen asti.

KaRe2020-hankkeen tavoitteena on jalostuseläinten rekisterin ohjelmistosovelluksen hankinta. Uutta ohjelmistosovellusta tulisi voida käyttää nykyisillä laitteilla. Laajempana tavoitteena on turvata geenivarojen kestävä käyttö sekä ylläpitää luotettavat ja laajat sukulaisuustiedot sekä korkeatasoiset tuotostiedot.

Tavoitetta toteutetaan ylläpitämällä lampaiden ja vuohien jalostuseläinrekisteriä, jonka ansiosta sukusiitosta voidaan hallita sekä varmistaa alkuperäisrotujen säilyminen. Tuotostietoja käytetään lammas- ja vuohitilojen toiminnan kehittämiseen ja johtamisen apuna. Tuotostietojen koonti ja ylläpito varmistavat myös luotettavan tiedonsaannin tutkimusta varten. Rajapinnalla Ruokaviraston eläinrekisteriin varmistetaan eläinten perustietojen siirto rekisterien välillä. Lisäksi hankkeessa selvitetään mahdollisuutta luoda rajapinnat teurastamoiden ja terveydenhuollon käyttämiin sovelluksiin. Yhteistyökumppaneita kartoitetaan Suomen lisäksi myös muualta Euroopasta, josta useissa maissa lammasmäärät ovat suurempia kuin Suomessa.

Rahoitus ohjelman rakentamiseen tulee maa- ja metsätalousministeriöltä, sidosryhmiltä sekä ohjelman käyttöönottomaksuista. 
Hanketta toteuttaa ProAgria Keskusten Liitto ja yhteistyökumppaneina toimivat Luonnonvarakeskus, Mtech, Maa- ja metsätalousministeriö, Suomen lammasyhdistys, Föreningen Ålandsfåret, Suomen vuohiyhdistys, Lammastaloussäätiö, Lihasulan säätiö. 

 

KaRe2020-hankkeen eteneminen  

 • Uuden ohjelmiston toteuttajaksi valittiin Adalia Oy

 • Ohjelmistoprojekti käynnistettiin syksyllä 2020

 • Ohjelmiston vaatimusmäärittelyssä on otettu huomioon esiselvityksen tulokset sekä asiakaskyselyn tulokset.

 • Ohjelmistoa on testannut lammas- ja vuohitiloista valittu pilottiryhmä

 • Käyttöönoton on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2021aikana, jolloin uusi ohjelmisto korvaa vanhan

 • Ohjelmiston nimeksi valittiin NettiKatras

 • ProAgria järjestää käyttäjäkoulutuksia loppuvuodesta 2021 sekä talvella 2022.

 

Lisätiedot

Lue lisää lammas- ja vuohipalveluista

 

 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Tapahtumat

Artikkelit

 • Lammas ja vuohi

  Tarjoamme lammas- ja vuohitilan tarpeisiin ja tueksi kannattavuuden parantamiseen ammattitaitoisen asiantuntijajoukon ja kattavat palvelut.

Hanketoimijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut