Lampaiden ja vuohien kantakirja- ja jalostusrekisteri – KaRe2020

Tuotosseurantaohjelmisto on perusedellytys sille, että lammastiloilla voidaan seurata tilakohtaisten tavoitteiden toteutumista ja hallita eläinainesta sekä antaa tuotannonohjausta. Eläinten rotupuhtauden todentaminen tapahtuu jalostusjärjestön ylläpitämien rotukantakirjojen kautta.  Jalostusjärjestönä ProAgria varmistaa tarvittavat todistukset, niin alkuperäisrotusopimuksiin liittyen kuin eläinkaupassa. 

KaRe2020 eli Lampaiden ja vuohien kantakirja- ja jalostusrekisteri – hanke käynnistettiin helmikuussa 2019. Kaksivuotisessa hankkeessa rakennetaan vanhan teknisistä syistä päättyvän tuotosseurantaohjelman tilalle uutta ohjelmistosovellusta tietohallinnan varmistamiseksi. Tavoitteena on, että uusi ohjelma on käytössä viimeistään vuoden 2021 alussa. Vanha ohjelmisto on käytössä siihen asti.

Hankkeen tavoitteena on jalostuseläinten rekisterin ohjelmistosovelluksen hankinta. Uutta ohjelmistosovellusta tulisi voida käyttää nykyisillä laitteilla.

Laajempana tavoitteena on turvata geenivarojen kestävä käyttö sekä ylläpitää luotettavat ja laajat sukulaisuustiedot sekä korkeatasoiset tuotostiedot.

Tavoitetta toteutetaan ylläpitämällä lampaiden ja vuohien jalostuseläinrekisteriä, jonka ansiosta sukusiitosta voidaan hallita sekä varmistaa alkuperäisrotujen säilyminen. Tuotostietoja käytetään lammas- ja vuohitilojen toiminnan kehittämiseen ja johtamisen apuna. Tuotostietojen koonti ja ylläpito varmistavat myös luotettavan tiedonsaannin tutkimusta varten. Rajapinnalla Ruokaviraston eläinrekisteriin varmistetaan eläinten perustietojen siirto rekisterien välillä. Lisäksi hankkeessa selvitetään mahdollisuutta luoda rajapinnat teurastamoiden ja terveydenhuollon käyttämiin sovelluksiin.

Yhteistyökumppaneita kartoitetaan Suomen lisäksi myös muualta Euroopasta, josta useissa maissa lammasmäärät ovat suurempia kuin Suomessa.


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Artikkelit

  • Lammas ja vuohi

    Tarjoamme lammas- ja vuohitilan tarpeisiin ja tueksi kannattavuuden parantamiseen ammattitaitoisen asiantuntijajoukon ja kattavat palvelut.

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa
    Maksa verkossa, suorita sähköisesti ja hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut