Lammas ja vuohi

Tuotosseuranta

 

Tuotosseurannasta saamme pohjan tuotantosi kehittämiselle. Tiedot lampaistasi ja tuotoksista kerätään valtakunnalliseen rekisteriin, jossa lasketaan sekä eläin- että katraskohtaiset tuotostiedot sekä BLUP-indeksit. Lisäksi laaditaan alueelliset ja valtakunnalliset vertailu- ja yhteenvetotiedot, jotka otamme hyötykäyttöön kehittämissuunnitelmissa. 

Tutustu lampaiden tuotosseurannan ohjesääntöön täällä
Lataa lampaiden tuotosseurannan indeksivihko tästä.

Mitä tuotosseuranta sisältää?

 • asiantuntevat alueelliset palvelut,
 • vuosittainen tuotannonohjaus käynti lammastilalla,
 • tiedotusta ajankohtaisista aiheista – esim. tuet ja etäneuvontaa puhelin ja webex-yhteys

Miten liitytään?

 • alueen lammasasiantuntijan kautta
 • sen jälkeen WebLammas-ohjelmatilaus  www.mtech.fi

Palvelumme

 •  tarjoamme laajat palvelut koko tilan talouden ja tuotannon hallintaan
 • tilastot – tuotosseurannan ansiosta oman tilan toimintaa voi vertailla alueen ja valtakunnan muihin lammastiloihin
 • hittilistat – huippueläimet kootaan hittilistoille ja lammasnettiin
 
Tuotosseurannan tiedot toimivat perustana:
 
 • tilakohtaisessa eläinkirjanpidossa 
 • jalostuksessa 
 • ruokinnan suunnittelussa 
 • eläinten terveydenhuollossa
 
Tuotosseurantatiedot voit lähettää asiantuntijan kautta tai itse. Lisätietoja tuotosseurannasta saat lammastalouden asiantuntijoiltamme. Jalostustyö pohjautuu tuotosseurantatietoihin sekä tavoitteisiisi eläinten lihaksikkuuden ja villaominaisuuksien suhteen. Olemme käytettävissäsi lammasaineksen kehittämisessä sekä eläinaineksen käytön suunnittelussa. Teemme lisäksi kuntoluokituksia, tiineys- ja utaretarkastuksia sekä jalostuseläinvalintaa ja -välitystä.
 

Ruokinnan suunnittelu

Lampaiden rehut ja ruokinta valitaan eläimen tuotosvaiheen, tuotannon voimaperäisyyden ja tilakohtaisten edellytysten perusteella. Eläinten hyvinvoinnin ja lopputuotteen turvallisuuden kannalta on tärkeää, että lampaiden rehut ovat puhtaita ja turvallisia. Lihaan ei saa päätyä rehun kautta taudinaiheuttajia tai esim. antibioottijäämiä. Tuottajalle rehujen puhtaus merkitsee myös tuotannon kannattavuutta. Tavoitteena on, että lampaat saavat eläinlajille sopivaa rehua tuotantovaiheen mukaisesti. Tilan omavaraisuus rehujen suhteen vaihtelee tilan olosuhteista riippuen. Eri vuosina luonnonolosuhteet aiheuttavat vaihtelua laitumien ja rehujen sadossa. 

ProAgrian asiantuntijan kanssa kannattaa keskustella ruokintatekniikoista; miten karkearehut ja väkirehut jaetaan, vai käytetäänkö apetta. Suunnittelemalla saadaan ajoissa selville ostorehujen tarve tulevalle sisäruokinta-, tunnutus-, imetys- ja karitsoiden kasvatuskaudelle. Asiantuntijan kanssa saa myös käsityksen myös rehukustannuksista eläin- ja katraskohtaisesti.

Hyvinvointi

Terve tuotantoeläin on tuottajien ja koko elintarvikeketjun tavoite. Terve lammas tuottaa hyvin ja siitä saatava raaka-aine on laadukasta ja turvallista jalostaa ja käyttää. Terveydenhuollon tavoitteena on tuotannon ylläpitäminen ja parantaminen eläinterveyttä parantamalla. Terveydenhuoltotyön tavoitteiden miniminä on eläintauti- ja eläinsuojelulainsäädäntö. Sieltä löytyvät valvontaohjelmat ja taudinvastustustoimenpiteet vastustettaville eläintaudeille. Eläinten tarkkailu ja epäilyttävistä havainnoista ilmoittaminen ovat tärkeitä tautien leviämisen estämiseksi. Eläinten hyvä hoito ja sairauksien ennaltaehkäisy ovat perusasioita eläinten hyvinvoinnin takaamiseksi.

Eläintautilain mukaan eläimen omistajalla on ilmoitusvelvollisuus epäillessään eläimessään vaarallista tai helposti leviävää eläintautia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että eläinten vakavista sairauden oireista on ilmoitettava paikalliselle kunnaneläinlääkärille, jolloin eläinlääkäri voi arvioida mahdollisen jatkotutkimuksen tarpeen.
 

Kannattavuus ja talouden kehittäminen

Lammastilojen välillä on suuria eroja kannattavuudessa. Tuottoeroja kertyy myyntituotteiden määrissä ja yksikköhinnoissa sekä tukivalinnoissa. Kustannuksissa tilakoko vaikuttaa merkittävästi tuotantokustannuksiin. Oikein mitoitetuilla investoinneilla ja tehokkaalla tilojen välisellä yhteistyöllä myös pienempi tila voi päästä kohtuulliseen kannattavuuteen. Lampaasta saatavat tuotot koostuvat monesta eri lähteestä. Eläimestä saatavien lihan, villan ja nahkojen lisäksi iso osa lampaan tuotoista tulee erilaisten tukien muodossa. Jalostuseläinten myynti voi olla erikoistuneen tilan tärkeä tulomuoto. Kaikki tulonlähdemahdollisuudet kannattaa selvittää.
 
Lammastilojen tulosanalyysillä pystytään erittelemään lammastilan kannattavuus osa-alueisiin, jolloin tilan kehittämistarpeet selviävät helpommin. Tulosanalyysissä voidaan laskea esim. lihakilon tuotantokustannus, tilan tuotantokustannukset, työmäärä per eläin, katetuottoja sekä verrata tuloksia muihin tiloihin. Vertailemalla muihin tiloihin saa yrittäjä tiedon, mitkä ovat hänen tilansa heikkoudet ja vahvuudet.
 

 

 

Jaa

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.