AgroEko

 

Kehitä osaamistasi ja paranna maatilasi kannattavuutta hyödyntämällä tilasi biomassapotentiaalia biokaasun muodossa

Pirkanmaalla on alkanut maatiloille ja maaseudun yrityksille suunnattu AgroEko–hanke. Hankkeen tavoitteena on maatilojen ja maaseudulla toimivien yritysten valmiuksien parantaminen biokaasun raaka-aineen hyödyntämisessä ja biokaasuenergian kannattavassa tuotannossa.

AgroEko-hanke pyrkii edesauttamaan kotimaisen ruokaketjun kohti hiilineutraalia tuotantoa ja samalla tehostamaan ravinteiden kiertoa.

Hankkeessa teemme maksutta alustavia tarkasteluja biokaasutuotannon käynnistämismahdollisuuksista ja ohjaamme toteuttamiskelpoisia tiloja yksityiskohtaisempiin toteutettavuustutkimuksiin. Teemapäivissä ja opintomatkoilla käsittelemme ajankohtaisia ja mielenkiintoisia aiheita.

Syksyn 2020 aikana käynnistelemme toimintaa ja etsimme mukaan aiheesta kiinnostuneita maatilayrityksiä Pirkanmaan alueelta.

Ota yhteyttä!

Juha Hiitelä

Pirkanmaan maakunnan biokaasutuotannon potentiaalia ei ole vielä hyödynnetty täysimääräisesti

Valtaosa maakunnan biokaasun raaka-ainepotentiaalista on maatiloilla. Maatalouden biokaasupotentiaalista suurin osa rakentuu tuotantoeläinten lannasta ja peltokasveista.

Biokaasun raaka-aineita ovat lanta, nurmi, olki, kotitalouksien ja muiden yhdyskuntien hajoava jäte, teollisuuden biohajoava jäte ja jätevesiliete.

Biokaasua käytetään biometaaniksi jalostettuna ajoneuvojen polttoaineena, sekä lämmön- ja sähköntuotannossa. Lisäksi sitä käytetään korvaamaan fossiilisia polttoaineita teollisuudessa.

Hankkeen tavoitteena on maatilojen ja maaseudulla toimivien pk-yrittäjien valmiuksien parantaminen biokaasun raaka-aineen hyödyntämisessä ja biokaasuenergian tuotannossa. Toisena tavoitteena on kotimaisen energian tuotannon edistäminen siten, että maatiloille syntyy myös ansaintamahdollisuuksia raaka-aineen tuottamisen lisäksi.

Tavoitteena on parantaa maatilojen energia- ja ravinneomavaraisuutta ja huoltovarmuutta tukemalla hajautettua energian tuotantoa. Lisäksi hanke edesauttaa kotimaisen ruokaketjun pyrkimyksissä kohti hiilineutraalia tuotantoa.

Hankkeen toimenpiteitä

Maatilakohtaiset tarkastelut

Tiloille tehdään tilakohtaisena tarkasteluna bioenergian toteuttamis- ja käyttöselvitys.

Biokaasulaitosten yhteishankkeiden aktivointi, toteuttavuustutkimukset

Pyritään koordinoimaan ja aktivoimaan maatilojen ja energia-alan yritysten yhteishankkeita, joiden tuloksena syntyy keskikokoluokan biokaasulaitos. Näiden paikallisesti verkostoituneiden tilojen kanssa käynnistetään toteutettavuustutkimuksia.

Hanke järjestää seminaareja, koulutuksia sekä opintomatkoja. Hanke on avoin kaikille Pirkanmaalaisille aiheesta kiinnostuneille maatiloille ja yrityksille.

Lähde Okraan -  alustava aika 6.- 7.7.2021

Kaksipäiväinen retkeily, ensimmäinen päivä tutustumista uusiin biokaasulaitoksiin, yöpyminen Uudessakaupungissa, toinen päivä Okra-messuilla.

Lähde Tšekkiin - Matka siirretty keväältä syksyyn 2021

Ammattimatka Tšekkiin ja Itävaltaan. Matkan kohteina ovat mm. 2 biokaasulaitosta sekä viininviljely- ja bioenergia-alan vierailuja. Lisätiedot sivun alareunasta. Tarkempi aikataulu ja kohteet tarkentuvat helmikuussa 2021.

Huomioimme hanketilaisuuksien järjestämisessä koronatilanteen vaatimat rajoitukset.

Rahoittaja: Pirkanmaan ELY‐keskus
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry
Hankkeen toimialue: Pirkanmaa
Hankeaika 1.4.2020 ‐ 31.12.2022


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut