ProAgria

Itä-Suomi
  • Ajatuksia avainhenkilöiltä

    Panostus sähköisiin kokoontumisiin on turvannut positiivisen kehityksen etenemisen myös poikkeuksellisena vuonna.
    Ensimmäisen toimintavuoden liikkeelle lähdön kannalta oli ensi arvoisen tärkeää hyödyntää edellinen vuosi toimintojen yhteen rakentamiseen ja hiomiseen.
    Yhdistyimme vuoden 2020 alusta alkaen niin jäsenistön, hallinnon kuin organisaation osalta yhdeksi ProAgria Itä-Suomeksi.

Kehitys- ja innovaatiotoiminta

Itä-Suomi
Itä-Suomi
Itä-Suomi
Itä-Suomi
Itä-Suomi
Itä-Suomi
Itä-Suomi
Itä-Suomi