Pohjois-Savo

Tilipalvelut

Tilipalvelut

Tilipalvelut
Tilipalvelumme tiiviissä yhteistyössä jo vuonna 2018 ennakoiden toiminnan yhdistymistä.

ProAgria Kainuun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Kajalan tilitoimistopalvelut tuottivat jo vuoden 2018 aikana osan palveluista yhteistyönä, ennakoiden toiminnan yhteensovittamista vuonna 2019. Maatilojen tilipalvelut käsittivät kirjanpidon ja verotilinpäätöksen sekä tarvittavat ilmoitukset verohallinnolle. 

Yritysten ja maatilaosakeyhtiöiden kirjanpitoa ja /tai palkanlaskentaa toteutettiin Pohjois-Savossa yhteensä 98 asiakkaalle. Näistä maatilaosakeyhtiöitä oli 13.