Pohjois-Savo

Talouspalvelut

Talouspalvelut

Talouspalvelut
Investointihalukkuutta yrityksillä on, mutta laajentajilla on haasteena rahoituksen saaminen varsinkin isompiin navettahankkeisiin.

Käytännössä maidontuotannon laajentaminen edellyttää sitä, että tilan pitää pystyä tuottamaan maitoa 30-36 c/l hinnalla investoinnin jälkeen. Rahoittajien määritelmät elinkelpoiselle hankkeelle ovat erilaistuneet, mikä on vaikuttanut merkittävästi tuotannon kannattavuusvaatimuksiin. Menneiden vuosien tulokset pitää olla hyvällä tasolla ennen ison investoinnin toteuttamista ja velkaantuminen pitää olla suhteellisen matalalla tasolla. Lisäksi uusiin investointeihin vaaditaan entistä suurempi kokonais-/oman pellon määrä. Valtion takausta haetaan säännönmukaisesti kaikkiin suurimpiin hankkeisiin. 

Pohjois-Savon Ely-keskus teki vuonna 2018 investointitukipäätöksiä seuraavasti (suluissa luvut vuodelta 2017): lypsykarjanavettahakemuksia hyväksyttiin 25 kpl (29 kpl), lihakarjanavetta hakemuksia 7 kpl (7 kpl), muita tuotantorakennuksia, mm. tunnelit, aurinkosähköjärjestelmät, eläinten hyvinvointia parantavat investoinnit, rehuvarastot, kuivurit, lämpökeskukset 97 kpl (97 kpl), salaojitushakemuksia 25 kpl (34 kpl) ja tilanpidon aloittamisavustuksia myönnettiin 37 hakijalle (15 kpl). Luopumistuen loppumien vaikutti merkittävästi uusien aloittavien yrittäjien määrään. 

ProAgria Pohjois-Savolla oli vuonna 2018 vero- ja kirjanpitoasiakkaina 740 maatilaa tai yritystä.

Kasvanut tilakoko tuo uusia haasteita myös tilatasolla verotuksen suunnitteluun. Tarve verosuunnittelupalveluille tiloilla on merkittävä ja edellyttää yhä enemmän tietoa, taitoa ja kokemusta asettaen osaamiselle haasteita. Kysyntä kasvaa selkeästi myös erilaisten yhtiömuotojen asiantuntijapalveluissa yhtiöittämistä helpottavan lakimuutoksen seurauksena. Ely-Keskuksen rahoittama Neuvo kilpailukyky vakiinnutti suosion viljelijöiden keskuudessa. Kilpailukykyneuvonta mahdollistaa erilaisten talousasiantuntijapalveluiden tekemisen maatiloille. Erilaisia kilpailukykyneuvontapalveluita tehtiin Pohjois-Savossa 471 asiakkaalle.