Pohjois-Savo

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut
Täällä voit tutustua tuloslaskelmaamme ja taseeseemme.

Voit tutustua talouden tunnuslukuihin myös täällä. 

 

 

Tuloslaskelma

1.1.-31.12.2018

1.1.-31.12.2017

 

 

 

 

Valtionapu neuvontaan ja valtiolta saadut palvelutuotot

 

 

Valtion varsinainen määräraha

554 718,78

540 931,00

 

Hankeavustukset

643 335,61

702 259,56

 

Valtiolta saadut palvelumaksut

106 729,32

112 390,78

Palvelu- ja myyntituotot

 

 

 

Palvelumaksut

2 658 016,44

2 784 789,86

 

Muut toiminnan tuotot

25 155,42

35 462,56

 

Tuotot yhteensä

3 987 955,57

4 175 833,76

 

 

 

 

Kulut

 

 

 

Henkilöstökulut

-2 577 860,37

-2 705 613,13

 

Poistot

-21 481,78

-20 850,72

 

Palvelutoiminnan kulut

-359 518,65

-503 108,26

 

Muut kulut

-1 058 554,30

-1 000 656,54

 

Kulut yhteensä

-4 017 415,10

-4 230 228,65

 

 

 

 

 

 

 

Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä

-29 459,53

-54 394,89

 

 

 

 

Varainhankinta

51 214,49

53 211,50

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

-16 919,38

37 061,78

Satunnaiset erät

0,00

0,00

Välittömät verot

-8 399,09

0,00

 

 

 

 

Tilikauden yli-/alijäämä

-3 563,51

35 878,39

 

 

 

 

Tase

 

 

 

 

 

 

VASTAAVAA

31.12.2018

31.12.2017

 

 

 

 

PYSYVÄT VASTAAVAT

 

 

 

Aineettomat oikeudet

38 195,79

58 700,57

 

Aineelliset hyödykkeet

3 743,88

4 720,88

 

Sijoitukset

167 407,67

177 257,58

 

 

 

 

VAIHTUVAT VASTAAVAT

 

 

 

Vaihto-omaisuus

0,00

5 357,36

 

Saamiset

961 967,63

1 240 259,32

 

Rahat ja pankkisaamiset

11 663,39

28 936,07

 

 

 

 

VASTAAVAA YHTEENSÄ

1 182 978,36

1 515 231,78

 

 

 

 

VASTATTAVAA

31.12.2018

31.12.2017

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

Vapaat rahastot

19 856,28

19 856,28

 

Ed. tilikausien yli-/alijäämä

169 731,34

159 674,95

 

Tilikauden yli-/alijäämä

-3 563,51

35 878,39

 

Oma pääoma yhteensä

186 024,11

215 409,62

 

 

 

 

VIERAS PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikainen

 

 

 

Lainat rahoituslaitoksilta

261 281,35

471 519,93

 

Saadut ennakot

18 474,44

13 754,24

 

Ostovelat

252 854,07

327 943,85

 

Siirtovelat

352 725,78

410 936,95

 

Muut lyhytaikaiset velat

111 618,61

75 667,19

 

Lyhytaikainen yhteensä

996 954,25

1 299 822,16

 

 

 

 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1 182 978,36

1 515 231,78