Pohjois-Savo

Ravinnerenki tutkii ja havainnoi maatiloilla

Ravinnerenki tutkii ja havainnoi maatiloilla

Ravinnerenki tutkii ja havainnoi maatiloilla
Ravinnerenki kehittää, testaa ja kokoaa erityisesti Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maatiloille sopivia ratkaisuja mm. pellon ravinnetalouden parantamiseen ja valumavesien hallintaan.

Ravinnerenki kehittää, testaa ja kokoaa erityisesti Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maatiloille sopivia ratkaisuja mm. pellon ravinnetalouden parantamiseen ja valumavesien hallintaan.

Projektipäällikkö: Teija Rantala (Savonia ammattikorkeakoulu)

Vastuuhenkilö ProAgria Pohjois-Karjalan osalta Kaisa Matilainen

Rahoittaja: Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset, Maaseuturahasto ja Pohjois-Karjalan kunnat

Hankkeen kokonaisbudjetti: 999 516 €, ProAgria Pohjois-Karjalan osuus 134 700 €

Hankkeessa mukana: Savonia ammattikorkeakoulu (hallinnoija), Luke, ProAgria Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo, Ylä-Savon ammattiopisto, Karelia ammattikorkeakoulu, Syke

Ravinnerenki (24.6.2015 – 31.5.2019) kehittää, testaa ja kokoaa erityisesti Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maatiloille sopivia ratkaisuja mm. pellon ravinnetalouden parantamiseen ja valumavesien hallintaan. Ravinnerenkiä koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu, mutta hankkeen toteutuksessa on mukana monipuolinen toteuttaja- ja yhteistyöjoukko. Mukana on niin neuvonta, tutkimus, koulutus ja viljelijät.

Lisätietoja: http://ravinnerenki.savonia.fi ja www.facebook.com/ravinnerenki