Pohjois-Savo

Pohjois-Savon Maa- ja kotitalousnaiset

Pohjois-Savon Maa- ja kotitalousnaiset

Pohjois-Savon Maa- ja kotitalousnaiset
Vuoden 2018 toiminta on ollut piirikeskuksessa erittäin monipuolista ja aktiivista. Hankkeita oli käynnissä hyvin. Taloudellinen kannattavuus vuoden aikana oli kohtalainen. Kaikilla avaintulosalueilla toteutettiin niin ammatillista kuin järjestöllistä asiantuntijatoimintaa laajasti.

Vuoden 2018 toiminta on ollut piirikeskuksessa erittäin monipuolista ja aktiivista. Hankkeita oli käynnissä hyvin. Taloudellinen kannattavuus vuoden aikana oli kohtalainen. Kaikilla avaintulosalueilla toteutettiin niin ammatillista kuin järjestöllistä asiantuntijatoimintaa laajasti.

Toiminta ja tulokset avaintulosalueittain 

Ruoka-, ravitsemus- ja kotitalousneuvonta 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemia ruoka- ja ravitsemusneuvonnan tilaisuuksia ja tapahtumia järjestettiin 20 ja niillä tavoitettiin noin 344 osallistujaa.  Ruokakursseilla suosittuja aiheita olivat muun muassa kasvisruoka, luonnon villiyrtit, peruna ruoanvalmistuksessa (Pure peruna), kotitekoiset makkarat, raikkaat salaatit, särkikalaherkkupala, edullinen kotiruoka, gluteeniton leivonta ja juhlien kakut. Kurssipaikkoina olivat mm. Iisalmi, Lapinlahti, Kiuruvesi, Pielavesi, Tervo ja Vesanto.

Palaute kursseilta on ollut hyvä. Kiitosta on saanut käytännön läheisyys opetuksessa, hyvät materiaalit ja selkeät ohjeet. Esillä on ollut SAGA tuotteet ruuanvalmistuksessa sekä Ruokahukka on nostettu esille jokaisella kurssilla.

Toimintavuotena osallistuttiin eri tapahtumakokonaisuuksien suunnitteluun ja järjestelytöihin, kuten esimerkiksi valtakunnalliseen kalastuspäivään, Elonkorjuujuhlaan, SATOA- tapahtumiin Kuopiossa, sekä Kalaryssäykseen Kuopiossa.

Ruoka- kahvilapalveluja toteutettiin 5 kertaa, osallistujia oli 1760 henkilöä.

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Satoa-tapahtumat Pohjois-Savon Ely-keskus ja yksityinen rahoitus

Toimintavuonna osallistuttiin Maa- ja kotitalousnaisten järjestämään Ruokahukka ruotuun hankkeeseen erilaisilla toimenpiteillä. Pidimme lapsiperhetapahtumia 2 kpl, joissa kävijämäärä oli 290 henkilöä. Muita ruokahukkatapahtumia oli 3 kpl, joissa kävijämäärä oli 2650. Tilaisuuksissa oli ruokahukkahavainto pöytä sekä itse Ruokahukka oli seikkailemassa. Lisäksi osallistuttiin kahteen Hyppää hyvään kierteeseen- rantatapahtumaan yhdessä maisema-asiantuntijan kanssa.  

Rahoitus: Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen hakemat rahoitukset

Maa- ja kotitalousnaiset olivat mukana Mynämäellä järjestettävässä Four seasons tapahtumassa. Tilaisuudessa esittäytyivät Pohjois-Savolainen jälkiruoka mustikkakukko sekä Romanialaiset jälkiruuat. Tilaisuuteen osallistui 200 vierasta.

Mehuasematoiminta jatkui syksyllä Sorsasalossa. Omenasato jäi kyseisenä vuonna aika pieneksi, joten omenia mehustettiin vain 21 200 kg   ja asiakkaita kävi 401 Mehuasematyöhön kuului mehustuksen lisäksi asiakkaiden opastus ja neuvonta mehustukseen ja sadon säilöntään liittyvissä kysymyksissä.

Rahoitus: Yksityinen rahoitus

Maiseman- ja luonnonhoidon palvelut

Valtakunnallinen Vuoden maisemateko -kilpailu järjestettiin alueellamme neljännen kerran, tällä kertaa teemalla Laita hyvä kiertämään. Pohjois-Savossa kilpailuun saatiin kolme ehdotusta, joista Vuoden maisemateko tunnustus myönnettiin Maaningan Leppälahden kylällä sijaitsevalle Pekka ja Eija Tenhusen sukutilalle. Tenhuset ovat peruskorjanneet maatilan yli 100 vuotta vanhan, pääosin hirsirunkoisen, kaksikerroksisen, 10 huonetta käsittävän aittarakennuksen. Kunnostustöiden yhteydessä Tenhuset ovat myös tallentaneet maatilan taloustöihin ja maidonkäsittelyyn liittyvää esineistöä. Aitan sijainti on näkyvällä paikalla kylätien varressa, päivitysinventoinnin perusteella valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Teko sisältää runsaasti paikallishistoriaa, kulttuuriperinnettä, tarinoita ja muistoja. Teko on vaatinut perheeltä pitkäjänteisyyttä ja osaamista sekä talkootunteja on kertynyt runsaasti. Vanha, arvokas rakennus pelastettiin seuraaville sukupolville.

Maakunnallisen voittajan valitsi raati, johon tänä vuonna kuuluivat kulttuuriympäristöasiantuntija Tapio Laaksonen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta, metsänhoitaja Tauno Partanen Hyvölän metsäsäätiöstä sekä Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisista puheenjohtaja Teija Korhonen ja maisemasuunnittelun asiantuntija Sinikka Jokela.  

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hyppää hyvän kierteeseen -teemalla pidettiin kolme infoa sidosryhmille, joissa mukana oli kunnan edustajia. Tilaisuudet toteutettiin yhteistyössä muiden kuntatarpeiden kanssa. Infoissa markkinoitiin MKN maiseman suunnittelupalveluita mm. vieraslajiongelman torjuntamahdollisuuksia ja avoimien taajama-alueiden kartoitus- ja hoitomahdollisuuksia. Yhteistyötä jatketaan.       

Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö 

Digitalisaatiota hyödyntäen tehtiin video vieraslajeista. Videossa keskityttiin jättipalsamiin ja jättiputkeen, jotka ovat ongelmallisimpia vieraskasvilajeja Pohjois-Savossa. Video on tukemassa v. 2019 Vuoden maisematekoa, jonka teemana on Suuret suomalaiset vieraslajitalkoot.  

Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö 

Maisemasuunnittelun asiantuntija osallistui työryhmiin mm. Pohjois-Savon kulttuuriympäristötyöryhmään ja Pohjois-Savon maisema- ja rakennettu kulttuuriympäristöselvitys -työryhmään. 

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tarkoituksena oli järjestää maisemanhoitoon ja ruokaan liittyvä opinto- ja virkistäytymismatka Kainuuseen. Matka ei kuitenkaan toteutunut, koska osallistujamäärä jäi vähäiseksi.

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö ja yksityinen raha

Maisemasuunnittelun asiantuntijatehtävissä vuonna 2018 tehtiin viljelijöille ympäristösopimussuunnitelmia 8 kpl. NEUVO 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmä mahdollisti tilojen maiseman ja luonnonhoidon kartoitukset, joita tehtiin 12 kpl. 

Muu rahoitus

Toimintavuonna osallistuttiin Maa- ja kotitalousnaisten järjestämään Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin -hankkeeseen erilaisilla toimenpiteillä. Maisema-asiantuntija osallistui muiden sidosryhmien kanssa kolmeen rantatapahtumaan teemalla Hyppää hyvän kierteeseen. Kahdessa tapahtumassa oli mukana myös MKN ruoka-asiantuntija. Rantatapahtumissa oli noin 740 osallistujaa. 

Rahoitus: Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen hakemat rahoitukset

Kulttuurimaisemasta liiketoimintaa -hankkeessa on kartoitettu potentiaalisia tai jo toimivia pohjoissavolaisia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita maisema-, kulttuuri- ja luontoarvojen hyödyntämisestä yritystoiminnassaan. Kiinnostuneet yritykset ovat olleet pieniä, mutta usein yrityksissä tulee esille uudet tuotteet ja innovatiivisuus yhdistettynä luonnon rauhan tarjoamaan elämykseen. Yrityksiä on koottu yhteen kehittämisryhmiksi, joissa on selvitetty mahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Laajempi yritysten toiminta ja tuotetarjonta yhteiseksi hyödyksi on tavoite. Tuotteistamiselle ja maiseman/luonnon tarinallistamiselle on tarvetta. Yritysten mahdollisuuksien ja arvojen kartoituksia v. 2018 on tehty 32 kpl. Erilaisia pajatyöskentelyjä ja kehittämisryhmiä on ollut 7 kpl, joissa osallistujia on ollut noin 104 kpl. 

Rahoitus: Pohjois-Savon Ely-keskus

Yrityspalvelut

Toimintavuotena on annettu aloittavien sekä toimivien yrittäjien neuvontaa ja tiedottamista Pohjois-Savon alueella. Myös yrityksen omavalvontasuunnitelmien teossa on autettu yrittäjiä. 

Toimintavuoden aikana on tehty tiivistä yhteistyötä alueen kehittäjätahojen kanssa. Koko Pohjois-Savon alueella on oltu mukana seudullisten yrityspalvelujen kehittämisessä. Yhteistyötä on tehty myös tapaamalla sidosryhmäkumppaneita Iisalmessa, Suonenjoella, Vesannolla, Tervossa, Varkaudessa, Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä. Tärkeimmät sidosryhmäkumppanit, joiden kanssa töitä yritysneuvonnan kehittämiseksi on tehty, ovat olleet Pohjois-Savon ELY-keskus, Leader-ryhmät: Veturi ry, Kalakukko ry, Mansikka ry, Savon Yrittäjät, kuntien elinkeinopalvelut, maaseutuhallinto, alueen uusyrityskeskukset sekä TE-palvelut. 

Vuoden aikana järjestimme kaksi Portaat yrittäjäksi-koulutusta, jotka molemmat oli suunnattu osuuskuntayrittäjiksi aikoville. Toiseen koulutukseen osallistui 10 osuuskuntayrittäjäksi aikovaa ja toiseen 12 osuuskuntayrittäjäksi aikovaa. 

Ajankohtaista ruoka-alalla tilaisuus järjestettiin Lapinlahdella 8.2. Mukana oli 20 yrittäjää kuulemassa ajankohtaisista asioita ruoka-alalta. Tapahtumaa pidettiin hyvänä, koska yrittäjät voivat kysyä suoraan Eviran edustajilta ajankohtaisia mieltä askarruttavia asioita. Luennoitsijat olivat hyviä ja selkeäsanaisia.

Maistuva maaseutu tilaisuus pidettiin Iisalmessa 8.9. Mukana oli 30 lähiruuan tuottajaa. Mukana yhteistyössä oli Iisalmen kaupunki. Kävijöitä oli 2000 ihmistä. Tilaisuudella oli merkittävä vaikutus lähiruuan tunnetuksi tekemiseen sekä maaseudun palvelujen esiintuomisella. Samalla markkinoitiin Osta tilalta päiviä, joiden organisoimisella oli Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisilla merkittävä rooli. 

Osta tilalta päivän järjestelyt ovat olleet maa- ja kotitalousnaisten vastuulla Pohjois-Savossa. Pohjois-Savosta saatiin mukaan 7 tilaa. Kävijämäärät vaihtelivat 50-500 henkilöä/ tila, (keskimäärin 200 hlö / tila).

Lisäksi on osallistuttu YritysSuomi alueen työryhmiin eri sidosryhmien kanssa. Tätä kautta on tehty tunnetuksi ja näkyväksi maa- ja kotitalousnaisten toimintaa.

Valtakunnalliseen lähiruokakoordinaatiotyöryhmän kokouksiin on osallistuttu 3 kertaa

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimintavuoden aikana on järjestetty hygieniakoulutusta ja -testausta alueellamme 7 kertaa, osallistujia 26. Lisäksi on järjestetty hygieniaosaamiskoulutusta 20 henkilölle. 

Aloittaville yrittäjille on annettu starttirahalausuntoja TE-toimiston pyynnöstä alueella 11 kpl. Yrityksille on annettu erilaisia asiantuntijapalveluita aloittavista yrittäjistä toimiviin yrittäjiin. Asiantuntijapalveluita on annettu mm. liiketoimintasuunnitelmien laatimisessa, tulosennusteissa, investointien kannattavuuden arvioinnissa sekä avustettu investointihakemuksissa yhteensä 12 kertaa. Vähintään maatilayrityksen yhteyteen muuta liiketoimintaa suunnittelevia on palveltu Neuvo 2020-palvelun kautta, näitä maatilayrityksiä on ollut kuluneen vuoden aikana 13 kpl. 

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö, yksityisrahoitus, Pohjois-Savon Ely-Keskus

RuokaSavo  ja Premium –hankkeiden toimintaa jatkettiin vuoden 2018 aikana aktiivisesti. Toiminnan pohja ja perusta ovat Pohjois-Savon vahva perusmaatalous ja siitä kumpuavat laadukkaat elintarvikkeet. Yksi hankeen tavoitteista on ruokamaakunnan aseman vahvistaminen paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeessa on järjestetty mm. ruokafestivaaleja, joissa osallistuvien yritysten on pitänyt täyttää lähiruuan tai lähipalvelun kriteerit. Satoa-tapahtumiin on osallistunut 30 yritystä ja kävijämäärä on ollut noin 20 000 henkilöä.  Hankkeessa on haettu ja saatu Kuopion alueelle yhteistyökumppaneiden kanssa European Region of Gastronomy-status ja valmisteltu kokonaisuuteen kuuluvaa juhlavuotta 2020-2021 Kuopion alueelle. 

Rahoitus: Pohjois-Savon Ely-Keskus

Vuoden aikana haettiin ja saatiin ProYritys-hanke, jonka pääasiallinen tarkoitus on koota yrityksistä yritysryhmähankkeita. Hankkeen toimintaa käynnistettiin loppuvuodesta ja oltiin yhteydessä sidosryhmiin, mutta varsinaisten toimenpiteiden aloitus on vuonna 2019.

Rahoitus: Pohjois-Savon Ely-Keskus

Järjestötoiminta

Suhteet sujuviksi hyvinvointitilaisuus pidettiin Pohjois-Savossa 4.10 Tahkovuorella. Osallistujia oli 120 henkilöä. Maa- ja kotitalousnaisilla oli Terveelliset välipalat maatilalla teema, jossa esiteltiin ja maistatettiin erilaisia hyviä välipala- ja eväsvaihtoehtoja. Syntyi paljon keskustelua hyvästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Järjestimme Pohjois-Savossa Vuoden maa- ja kotitalousnainen –valinnan. Ehdokkaita tuli 3. Vuoden 2018 Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaiseksi valittiin edustajakokouksessa Pirjo Lind Kiuruvedeltä. Hän edistää ahkerasti Kiuruvedellä yhdistyksen toimintaa sekä edistää maa- ja kotitalousnaisten tunnettuutta niin alueellaan kuin koko maakunnassa. 

Pidimme keväällä jäsenyhdistystemme luottamushenkilöille koulutuksen jäsenrekisterin käytöstä, paikalla oli yksi osallistuja. Koulutukseen oli mahdollista osallistua etänä ja koulutus nauhoitettiin. Nauhoitettua linkkiä on ollut mahdollista saada kuunneltavaksi, sitä on erikseen tilattu 6 kertaa.  Kävimme useissa jäsenyhdistystemme kokouksissa ja tapahtumissa kertomassa toiminnasta ja keskustelemassa ajankohtaisista asioista eri puolilla Pohjois-Savoa. Kannustimme ja aktivoimme yhdistystemme jäseniä toimintaan. Järjestimme ohjelmallisen edustajakokouksen syksyllä jäsenistöllemme Pielavedellä, paikalla oli noin 30 henkilöä.  

Maa- ja kotitalousnaiset olivat aktiivisesti järjestämässä maakunnallista Naisen ääni tilaisuutta Kuopiossa 8.3. Mukana oli 50 osallistujaa. Mukana oli myös Riitta Ahtiaisen kirjoitus maaseudun naisen elämästä.

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Viestintä

Sähköinen viestintä

Piirikeskuksen Facebook-sivu päivittyy pari kertaa viikossa, ja tykkääjiä oli vuoden 2018 lopussa noin 450. Paikallisyhdistyksemme tiedottavat paljon omista alueellisista tapahtumista Facebookin kautta. Pohjois-Savosta löytyy yli kymmenen facebook-sivustoa tai ryhmää, jossa jäsenyhdistyksemme tiedottavat.

Ylläpidämme jäsenistömme sähköpostilistaa omassa jäsenrekisterissämme, ja lähetämme sähköisen jäsenkirjeemme kaikille sähköpostilistan henkilöille noin kerran kuussa, vuoden 2018 aikana jäsenkirjeitä lähti 10 kappaletta. Viestimme eri tapahtumista jäsenillemme erillisinä sähköposteina 15 kertaa sekä paperisena jäsenkirjeenä yhdistystemme puheenjohtajille ja sihteereille kerran vuoden 2018 aikana. Tapahtumia markkinoimme säännöllisesti maa- ja kotitalousnaisten internetsivuilla. Lähetämme uusille jäsenillemme tervetuloa jäseneksi-kirjeen sekä esitteet toiminnastamme. 

Printtimedia ja tapahtumat

Piirikeskus lähettää materiaalia ProAgria Itä-Suomen jäsenasiakaslehteen, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Juttuja tehdään ajankohtaisista aiheista, lisäksi lehdessä julkaistaan maa- ja kotitalousnaisten tapahtumakalenteri sekä mainoksia eri tapahtumistamme. Pidämme aktiivisesti yhteyttä maakunnan toimittajiin, ja asiantuntijamme ovatkin päässeet hyvin esille sekä maakuntaradiossa että -lehdissä ja paikallislehdissä alueellisten tapahtumien kautta. 

Tilaisuuksissa on jaettu tietoa Koti ja maaseutu –lehdestä, hankittu lisää tilaajia sekä pidetty lehden numeroita myynnissä. Kurssimme ja tapahtumamme ovat yleensä omien jäsentemme lisäksi kaikille avoimia, joten mainostamme tapahtumiamme tasaisesti myös maakuntamme sekä paikallislehdissämme. Tapahtumamme ovat esillä sekä mainoksissa että tapahtumat-palstoilla.

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

1.) Piirikeskus vastuullisena toteuttajana:

RuokaSavo- hanke (Pohjois-Savon Ely-Keskus)

Premium-hanke (Pohjois-Savon Ely-Keskus)

Kulttuurimaisemasta elinvoimaa –hanke (Pohjois-Savon Ely-Keskus)

ProYritys-hanke (Pohjois-Savon Ely-Keskus

 

2.) Piirikeskus ollut mukana toteuttamassa:

Rannat kuntoon — toimintamalli kylien ja asukkaiden käyttöön (MKNK, rahoittajana YM)

Ruokahukka Ruotuun (MKNK)

Hyppää hyvän kierteeseen (MKNK)