Pohjois-Savo

Maito- ja naudanlihayrityksille

Maito- ja naudanlihayrityksille

Maito- ja naudanlihayrityksille
Maitotilan johtamisessa ja kehittämisessä tarvitaan luotettavaa, kattavaa ja ajantasaista tietoa omasta karjasta ja vertailutietoa siitä, missä muut menevät.

Tuotosseuranta on maitotilan johtamisen tärkeä perustyöväline. Vuonna 2018 tuotosseurantaan kuului 636 tilaa. Tuotosseurantatiloilla oli yhteensä 28 743 lehmää. Keskimääräinen karjakoko oli 45 lehmää/karja. Karjojen keskituotos nousi 10 000 kiloon. Energiakorjattu maitomäärä oli 14,8 kg/elinpäivä, kun se oli edellisenä vuotena 14,3 kg/elinpäivä. 69 tuotosseurantalehmää saavutti 100 000 maitokilon rajan ja yksi 150 000 maitokilon rajan vuonna 2017.

Ruokinnan ohjaus 

Ruokinnan ohjaus- palvelujen avulla haetaan järkeviä tilakohtaisia ruokintaratkaisuja. Huomioon otetaan paras vaihtoehto taloudelliseen tulokseen pääsemiseksi, mutta myös tilan tavoitteet, olosuhteet, kotoiset rehut ja karjan tuotanto-ominaisuudet. Ruokinnan ohjaus -palvelumme uudistuivat vuoden 2018 syksyllä. Uudistuksen lähtökohtana olivat asiakastoiveet. Kokemukset ruokintaohjauksen joustavasta palvelumallista ja tiiviimmästä ruokinnan onnistumisen seurannasta on vahvistanut näkemystä siitä, että karjatiloilla on tarve sparraavalle kumppanille karjan ruokinnan suunnitteluun. Ruokinnan asiantuntijan tekemä säännöllinen eläinten, rehujen ja olosuhteiden tarkastelu auttaa näkemään myös muut ruokintaan vaikuttavat tekijät ja miettimään vaikuttavimmat toimenpiteet tulosten parantamiseksi. Ruokintapalvelut sovitaan juuri tilan tarpeita vastaaviksi. 

Ruokinnan ohjaus -palveluja käytti 404 pohjoissavolaista maitotilaa. Ruokinnan ohjauspalvelut ovat myös naudanlihan tuotantoon erikoistuneiden ja emolehmätilojen käytettävissä. Lisäarvoa ProAgrian Ruokinnan ohjaus -palveluille tuo sisäinen yhteistyö eri osa-alueiden (esim. talous- ja kasvintuotantoneuvonta) sekä sidosryhmien (meijerit, Luonnonvarakeskus, oppilaitokset) kanssa. 

Ruokinnan ohjaus -palveluita täydentävät täsmäpalvelut lanseerattiin syksyllä 2018. Täsmäpalveluissa syvennytään eri tuotannonosa-alueisiin projektinomaisesti; todetaan vallitseva tilanne ja laaditaan toimenpidesuunnitelma tilan tavoitteisiin pääsemiseksi. Täsmäpalveluita ovat mm. Vahvat vasikat, Ennätysensikot, Vireät Poikineet ja Upeat umpparit.  

Karjatsekki 

Vuoden 2018 keväällä aloitimme Karjatsekki -palvelun. Karjatsekissä muodostetaan tilan tavoitteet ja tunnistetaan oleelliset tekemiset tavoitteeseen pääsemiseksi. Navettakierroksella eläinten tarkkailun, ja sen lisäksi tunnuslukujen ja jo saavutettujen tuloksien, avulla muodostetaan tilakohtaiset tuotannon kehittämiskohteet ja tavoiteaikataulut. Vuonna 2018 Karjatsekki -palvelua hyödynsi Pohjois-Savossa 602 yrittäjää. 

Nurmivuosi 2018

Kesä 2018 oli Pohjois-Savossa lämpösumman puolesta poikkeuksellinen. Ilmatieteen laitoksen mukaan lämpösummaa kertyi Kuopion alueella 1620 astetta, kun se kolmenkymmenen vuoden keskiarvolla on ollut 1308 astetta. Kuivuus vaivasi paikoittain, vaikka pahimmat kuivuusalueet eivät Pohjois-Savoon ulottuneet. Varsinkin kevät ja alkukesä olivat kuivuuden ja lämmön puolesta haasteellisia ja vaikuttivat kasvustoihin siten, että viljakasvustojen ja uusien nurmien itäminen oli epätasaista. Viljoista ohrat onnistuivat hyvin, mutta kauran kanssa oli ongelmia. Viljojen puinnit tulivat aikaisin ja kelit olivat niille erinomaiset. Ensimmäinen säilörehusato jäi kuivuuden takia heikoksi, mutta toinen sato ja monessa paikkaa korjattu kolmas sato helpottivat tilannetta. Syväjuuriset kasvit menestyivät hyvin. Rehut ovat olleet laadultaan pääasiassa hyvätasoisia ja onnistunut kolmas sato on auttanut myös rehun riittävyyden osalta.

EU-tukineuvonta

Vuonna 2018 tukijärjestelmään ei tullut tuenhakijan kannalta suuria muutoksia, tukiehdot pysyivät pitkälti samoina. Tukihaku avautui huhtikuussa ja sulkeutui kesäkuun puolessavälin. Pohjois-Savossa jätimme 1144 tukihakemusta. Tukihakemukset tehtiin sähköisesti Vipu- palvelussa. Syksyllä jätimme suurelle osasta yrittäjiä myös syysilmoituksen. 

Neuvo 2020 -palvelu

Neuvo 2020 -neuvontajärjestelmän avulla viljelijän on mahdollista saada neuvontapalveluja 7000 euron edestä, viljelijälle jää maksettavaksi jää arvolisänveron osuus. Neuvo2020- järjestelmän piirissä on ympäristö-, kasvinsuojelu-, eläinten hyvinvointi-, luomutuotanto- ja kilpailukykyneuvonta. Neuvo 2020 -neuvontajärjestelmän avulla on toteutettu laajasti erilaisia tilan kehittämistoimia. Näitä ovat mm. tulosanalyysit, tuotantokustannuslaskelmat, budjetointi, erilaiset kartoitukset muutostilanteissa (esim. investoinnit, tuotantosuunnan muutokset), täydentävien ehtojen tarkastelu, tukipuntari, luomuehtojen tarkastelu jne.

Neuvo 2020 -palvelua käyttäneet tilat Etelä-Savossa

Neuvontaosio

Neuvontaosiota käyttäneet tilat kpl

Ympäristö

128

Kasvinsuojelu ja kasvintuotantotilojen elintarvike ja rehuhygienia

19

Tuotantoeläimet

122

Luonnonmukainen tuotanto, kasvintuotanto

 

Luonnonmukainen tuotanto, tuotantoeläimet

 

Maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

393

Energia

0

Kannattavuuskirjanpidon tulokset

Pohjois-Savo 2017 2015 2016 2017
  Muut kasvin-viljelytilat Maitotilat Muut nautakarja-tilat Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo
Tiloja edustettuna 580 950 430 2630 2590 2500
Kirjanpitotilojen lukumäärä 11<n<20 30<n<40 5<n<10 70<n<80 70<n<80 70<n<80
Viljelyala, ha/tila 38,7 65,6 84 56,9 57,3 56,4
Eläinyksiköt, ey/tila 0 55,5 100,1 31,7 32,3 35,8
Yrittäjäperheen työtunnit, h/tila 530 3400 2460 2150 2130 2120
Palkattu henkilöstö, h/tila 40 730 480 520 530 420
Kokonaistuotto 31400 255800 283400 160200 157800 168900
 - josta tuet 18600 67900 111000 49900 50000 53300
Kustannukset 49500 294400 300100 189400 192900 193600
Maatalouden yrittäjätulo -5280 28600 37300 15600 9640 16500
Yrittäjäperheen palkkavaatimus 8290 53400 38600 33500 33600 33300
Oman pääoman korkovaatimus 4400 13000 14000 10900 10300 9860
Yrittäjänvoitto/-tappio -17900 -37800 -15200 -28700 -34200 -26500
Kannattavuuskerroin -0,42 0,43 0,71 0,35 0,22 0,38
Työansio, euroa -9680 15600 23400 4 680 -650 6660
Työtuntiansio, euroa/tunti -18,3 4,6 9,5 2,2 -0,3 3,1
Nettotulos, euroa -13500 -24700 -1290 -17800 -23900 -16700
Oman pääoman tuotto % -1,7 1,4 1,7 1,4 0,7 1,2
Vastattavaa 167900 604800 615500 369800 410100 417400
 - josta oma pääoma 136100 385700 471600 266900 287300 291700
Omavaraisuusaste % 81,1 63,8 76,6 72,2 70,1 69,9
Vieras pääoma 31780 219020 143880 102860 122780 125800
Velat tuotoista % 101,21 % 85,62 % 50,77 % 64,21 % 77,81 % 74,48 %