Pohjois-Savo

Kehitämme osaamistamme ja henkilöstöämme

Kehitämme osaamistamme ja henkilöstöämme

Kehitämme osaamistamme ja henkilöstöämme
Toimihenkilöiden koulutus on toteutettu omana ja ProAgria Keskusten Liiton kautta järjestettynä koulutuksena. Ammatilliseen osaamisen koulutukseen käytettiin vuonna 2018 yhteensä 5494 tuntia 5,6 % työajasta, joka vastaa tavoitetasoa.

Uusien toimihenkilöiden perehdyttämiseen käytettiin yhteensä 467 tunnin työpanos. Osaamisvastaavat käyttivät osaamisen kasvattamiseen koko henkilöstössä yhteensä 1175 tuntia. Verkkoympäristössä tapahtuva kouluttautuminen ja palaverointi on vakkiintunut käytännöksi ja se on koettu hyväksi ja kustannustehokkaaksi toimintatavaksi. Vertaisoppimista käytetään aktiivisesti osaamisen kasvattamisessa ja se koetaan usein parhaaksi tavaksi kasvattaa omaa asiantuntijaosaamista.

Kehitys- ja tavoitekeskustelut käydään säännöllisesti henkilöstön kanssa ryhmänä sekä yksilökeskusteluina. Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat luovat konkretiaksi koko organisaation asiakastarvepohjaiseen osaamisen tavoitetasoihin, jotta osaamisemme vastaa asiakastarvetta myös tulavisuudessa. 

Loppuvuoden aikana valmistauduttiin vuoden 2019 tapahtuvaan  operatiiviseen kolmen maakunnan toiminnan yhdistävään organisaatiomuutokseen Kainuun ja Pohjois-Karjalan kanssa. Henkilöstöpäivät elokuussa olivat koko henkilöstön ensimmäinen yhteinen tapahtuma. Syksyn tavoitekeskustelukierrroksella koko henkilöstöllä oli mahdollisuus vaikuttaa organisaatiomuutoksen toteutukseen ja antaa palautetta tehdyistä suunnitelmista ennen päätöksentekoa.

Työsuojelua, työhyvinvointia ja työterveystoimintaa organisoi ja kehittää työsuojelutoimikunta, joka laatii vuosittain työhyvinvointisuunnitelman, jossa sovitaan henkilöstön työhyvinvointiin liittyvistä toimenpiteistä. Henkilöstöllä on käytössään omaehtoiseen työhyvinvointia edistäviin tarpeisiin liikunta- ja kulttuuriseteleitä, jonka lisäksi on erilaisia palveluryhmien yhteisiä sekä koko organisaatiolle suunnattuja tapahtumia. Henkilöstön sairauspoissaoloja oli 3,1 %.

Vuoden proagrialaiset 2018

ProAgrioiden henkilöstö valitsee keskuudestaan vuosittain Vuoden proagrialaisen” ja myös perustelee valintansa. Eniten ääniä saanut saa tämän nimityksen ja kunniakirjan.

Jaana Pöntinen ja Kati Varis valittiin tasatuloksella vuoden proagrialaisiksi  Pohjois-Savossa. Valinnan perusteina oli se, että toimistotyöläiset tekevät niin paljon tärkeää näkymätöntä työtä asiantuntijoiden taustatukena. He ovat työmyyriä, jotka ovat aina valmiita auttamaan positiivisella asenteella.