Pohjois-Savo

Johtamispalvelut

Johtamispalvelut

Johtamispalvelut
Johtamispalveluissa siirryttiin laskelmien teosta ja tarkastelusta tarkempaan suunnitteluun, jossa huomioidaan tuloksen lisäksi ajankäytön hallinta sekä oma jaksaminen.

Johtamispalveluiden kysyntä kasvoi loppuvuodesta 2018. Aiheen ympärillä toimi pienryhmiä, niin kokonaisjohtamisen kuin leanin osalta. Yrittäjien kanssa tehtiin yhteistyötä sekä strategisen suunnittelun että leanin työkalujen käyttöönoton parissa. Taitava johtaja, pätevä liideri hanke starttasi loppuvuodesta 2018 ja kysyntä hankkeelle oli huikea. Johtaminen koetaan entistä tärkeämmäksi maatalousyrityksissä ja siihen tarvitaan tukea ja sparrausta.