Pohjois-Savo

EUREGA huomioi ruokakulttuurin ja gastronomian

EUREGA huomioi ruokakulttuurin ja gastronomian

EUREGA huomioi ruokakulttuurin ja gastronomian
Olemme mukana toteuttamassa EUREGA -hanketta, joka käynnistyi 1.6.2018 ja jatkuu vuoden 2022 toukokuun loppuun.

Hankkeen hallinnoija on s-Hertogenboschin kunta Hollannissa, hankkeessa on mukana toteuttajia 7 eri Euroopan maasta, Suomesta ProAgria Pohjois-Savo ry. Lähes kaikki mukana olevat tahot ovat myös mukana European Region of Gastronomy -verkostossa. Hanke tukee aluetalouden kehitystyötä tukien samalla myös olemassa olevaa gastronomista verkostoa ja sen toimintatapojen kehittymistä. EuReGan  tavoitteena on  ruokakulttuurin ja gastronomian huomioiminen eri strategioissa ja poliittisissa tavoitteissa. Näin hankkeella pyritään kehittämään ja käyttämään vastuullisia palveluita ja tuotteita ja edelleen kehittämään ja kasvattamaan paikallista aluetaloutta.

Yksi osa Interreg-rahoitteista EuReGa-hanketta on alueen kehittäjien yhteistyöryhmätyöskentely. EuReGan yhteistyöryhmä kokoontui 13.11.2018 Tahkon Panorama Bariin tarkastelemaan pohjoissavolaisen aluekehityksen nykytilannetta. Mukana tässä yhteistyöryhmässä on edustajat mm. oppilaitoksista, rahoittajatahoilta sekä yrittäjäryhmistä.