Pohjois-Savo

ERDI kehitti kansainvälistä verkostoitumista

ERDI kehitti kansainvälistä verkostoitumista

ERDI kehitti kansainvälistä verkostoitumista
ERDI, eli Empowering Regional Development and Innovations, oli monialaista ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja työelämäkumppanien kansainvälistä verkostoitumista edistävä biotalouden kehittämishanke, jota toteutettiin 2016 -2018

Biotalous on yksi Euroopan kasvavista aloista, jonka avulla luodaan kestävää taloudellista kehitystä ja uusia työpaikkoja. ProAgria Pohjois-Savo oli työelämäpartnerin roolissa Karelia-ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa. Hanke sai rahoituksen EU- komission hallinnoimasta Erasmus+ Knowledge Alliance ohjelmasta, jossa läpimenoprosentti oli noin 4. Hankkeen kokonaisbudjetti oli noin 800 000 euroa. Hankkeessa oli mukana yhteensä 15 korkeakoulu-, kehittäjäorganisaatio- ja yrityskumppania Hollannista, Kanadasta, Slovakiasta, Tsekistä ja Unkarista. 

Työelämäkumppanina ProAgria Pohjois-Savo on osallistunut hankkeessa kansainvälisten ERDI kurssin opiskelijoiden opiskeluun Kareliassa tekemällä heidän kanssaan yritysvierailuja, luennoimalla sekä avustamalla harjoitustöiden tekemisessä tavoitteena lisätä osaamista ja yrittäjyyttä biotaloudessa. Biotaloudessa tarvitaan myös uusia liiketoimintamalleja.  ProAgria Pohjois-Savo on työelämäkumppanina koonnut yritysten innovatiivisia liiketoimintamalleja Suomesta. Samoin olemme osallistuneet tiedotukseen ja kansainvälisen yhteistyön toimintamallin toimintaan Slovakiassa Nitrassa ja Hollannissa Hertogen Boschissa, Unkarissa Györissä sekä loppuseminaarissa Iisalmessa.