Länsi-Suomi

Yrityspalvelut

Yrityspalvelut

Yrityspalvelut
Yritysneuvonnan vuosi oli ennätysvilkas.

Lounais-Suomessa investoinnit jatkuivat poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta hyvällä tasolla ja maaseutuohjelmat rahat saatiin käytettyä täysimääräisesti. Oman lisänsä vuoteen toivat maaseutuyritysten koronatukien neuvonta, mikä nosti asiakasmäärää puolella.

Satakunnassa yritysneuvontaa toteutettiin ProYritys II -hankkeella, jossa yrittäjien jaksaminen ja vertaistuki niin maatilalla kuin yrityksissä sai entistä enemmän huomiota. Rajoitusten vuoksi toimintatapaa jouduttiin muuttamaan suunnitellusta ja siirtymään pienryhmistä yrityskohtaiseen sähköiseen neuvontaan. Yksi pienryhmä saatiin toteutettua poikkeusjärjestelyin.

Digiloikan ja asiakasmäärän kasvun lisäksi korona toi mukanaan nopealla aikataululla lukuisia erilaisia tukimuotoja yrityksille ja niiden säädökset, hakujärjestelmät ja aikataulut erosivat toisistaan. Yritysasiantuntijamme pyrkivät opastamaan yritykset oikean tuen piiriin ja avustamaan niiden hakemisessa.

Maaseutuyrityksiä palveltiin 302 kpl ja neuvontatapahtumia oli yli 800. Yhteistyöverkostossa toimittiin 27 eri toimijan kanssa eli näin saatiin koko verkoston osaaminen yrittäjien käyttöön. Satakunnan maaseutuyritykset hakivat investointitukea vuonna 2020 reilulla 13 miljoonalla eurolla ProYritysII-hankkeen avustuksella ja asiantuntijoillamme onkin ollut merkittävä rooli maaseuturahaston kautta rahoitettujen investointihankkeiden hakemisessa.

Satakuntalaista yritysneuvonnan asiantuntemusta arvostetaan myös valtakunnallisesti. Kaikki yritysasiantuntijamme ovat olleet mukana sparraajina Uusiutuva metsä ja maaseutu Kasvupolku®-konseptissa. Tänä vuonna se toteutettiin netin välityksellä ja sparraajana toimi Anne Heikintalo. Kilpailun parhaana palkittiin Satakuntalainen yritys, jonka kanssa asiantuntijamme ovat tehneet pitkään töitä. Asiantuntijamme ovat myös osallistuneet EU:n uuden ohjelmakauden työpajoihin niin valtakunnallisesti, maakunnallisesti kuin alueellisestikin.

Muut yrityspalvelut

Maatilasidonnaisten yritysten neuvontaa hoidettiin koko ProAgria Länsi-Suomen alueella Neuvo 2020 kilpailukyky -palveluna. Neuvo 2020 -palveluiden käyttö o lisääntynyt koko ajan ja se on saamassa jatkoa myös tulevaisuudessa.