Länsi-Suomi

Yrityspalvelut

Yrityspalvelut

Yrityspalvelut
Satakunnassa toimivan ProYritys-hankkeen viimeinen vuosi oli vilkas.

Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen mukanaan tuoma pöhinä toi metalliteollisuuden alihankintaverkoston kautta töitä maaseutuyrityksiin. Isot yritykset siirsivät osia toiminnoistaan alihankintayrityksille ja sitä kautta maaseutuohjelmaan tuli metallipuolen investointihankkeita pieniltä yrityksiltä, jotka kasvattivat ja monipuolistivat tuotantoaan. Selkeästi alkuvuodesta nousi myös metsä – ja bioenergian tuotanto sekä jakelu. Eri puolille Satakuntaa investoitiin metsähakkeen tekoon kalustoa sekä terminaalialueita hakkeen laadun varmistamiseksi. Myös jätteenkäsittely- ja kierrätystoiminta ovat edelleen mukana kuvioissa.

Satakunnassa toteutettiin yhteistyössä eri toimijoiden kesken maaseutuohjelman viestintähanke. Viestintähankkeen ansiosta levisivät hyvät käytännöt esimerkkien ja innovatiivisen markkinoinnin keinoin. Yritykset kehittivät toimijaan yhteistyöllä, rahoitusta haettiin ja yritysasiantuntijoiden sparrausta käytettiin paljon. Maakunnan tasolla yritystuet näyttävätkin käyvän kaupaksi: aletaan olla tilanteessa, jossa hakijoita on enemmän kuin euroja.

Yrittäjien usko omiin vahvuuksiinsa ja yrityksensä kilpailukykyyn on parantunut maaseudulla. Yrittäjien jaksaminen ja vertaistuki niin maatilalla kuin yrityksissä on hankkeessa saanut entistä enemmän huomiota.

Vuonna 2019 maaseutuyrityksiä palveltiin 243 kpl ja neuvontatapahtumia oli yli 450. Yhteistyöverkostossa toimittiin 28 eri toimijan kanssa eli näin saatiin koko verkoston osaaminen yrittäjien käyttöön. Satakunnan maaseutuyritykset investoivat vuonna 2019 reilulla 10 miljoonalla eurolla ja ProYritys-hankkeella on ollut merkittävä rooli maaseuturahaston kautta rahoitettujen investointihankkeiden hakemisessa.

Satakuntalaista yritysneuvonnan asiantuntemusta arvostetaan myös valtakunnallisesti. Kaikki yritysasiantuntijamme ovat olleet mukana sparraajina Uusiutuva metsä ja maaseutu Kasvupolku® konseptissa. Tänä vuonna sparraajina toimivat Anne Heikintalo ja Annina Luotonen.  Mukana oli myös neljä satakuntalaista yritystä. Asiantuntijamme ovat myös osallistuneet EU:n uuden ohjelmakauden työpajoihin niin valtakunnallisesti, maakunnallisesti kuin alueellisestikin.

Muut yrityspalvelut

Maatilasidonnaisten yritysten neuvontaa hoidettiin koko ProAgria Länsi-Suomen alueella Neuvo 2020 Kilpailukyky -palveluna.