Länsi-Suomi

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus
Talouden neuvot tulivat tarpeeseen

Maataloustuotteiden hinnat olivat edelleen alhaalla, joten maatilojen kannattavuus on ollut heikko jo useita vuosia. Tämä näkyy selkeästi myös ProAgria Länsi-Suomen tärkeimmän asiakaskunnan, maatilayrittäjien palveluiden kysynnässä. Heikko kannattavuus näkyy myös vähäisinä investointeina. Varsinkin kotieläintuotannossa investointien nykyinen taso on liian alhainen, jotta tuotanto voi säilyä nykyisellä tasolla.

ProAgria Länsi-Suomen palveluja käytti kaikkiaan noin 3600 maatila- ja maaseutuyritystä. Lisäksi asiakkaanamme oli mm. Evira, joka teetti siemenviljelys- ja luomutarkastuksia. Neuvo 2020 -tilaneuvontajärjestelmä on osoittautunut tarpeelliseksi. Se antaa mahdollisuuden selvittää asiantuntijan tuella maatilan kehittämisen vaihtoehtoja tai miettiä kannattavuuden parantamista. Vuoden 2017 syksyllä Neuvo 2020 laajeni maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Siitä tuli heti eniten käytetty Neuvo 2020 -palvelu, kun sitä hyödynsi yli 300 asiakastilaa. Kaikkiaan Neuvo 2020 -palveluita tehtiin viime vuonna 800 kpl.

Maatalouden monipuolinen tuotantorakenne asettaa asiantuntijoidemme osaamiselle monipuoliset vaatimukset. Alueellamme tuotetaan kananmunista, siipikarjanlihasta, sokerijuurikkaasta ja monista vihanneksista yli puolet Suomen tuotannosta. Valtion tuen jatkuva väheneminen asettaa ison haasteensa osaavan ja kattavan asiantuntijaverkoston tarjoamiselle alueen maatila- ja maaseutuyrittäjille.

Pyrimme hyödyntämään maaseudun kehittämisohjelman alueellisia rahoitusmahdollisuuksia mahdollisimman hyvin alueemme maatalous- ja maaseutuyrittäjien hyödyksi. Maatilojen pienryhmätoiminta, maaseutuyritysten neuvonta, uusiutuvan energian tuotannon ja luomutuotannon lisääminen ovat muutamia esimerkkejä hanketoimintamme sisällöstä.

Timo Junnila
Toimitusjohtaja
ProAgria Länsi-Suomi