Länsi-Suomi

Talous ja johtaminen

Talous ja johtaminen

Talous ja johtaminen
Tilakoon kasvun myötä talouden ja johtamisen asiantuntijapalveluille on tarvetta.

Maatilojen taloussuunnittelu

Vuoden 2019 aikana talousasiantuntijamme tarjosivat palvelujaan maatilan osakeyhtiöittämisissä 22 tilalla.  Maatilojen sukupolvenvaihdoksiin ja omistajanvaihdoksiin liittyvissä tapauksissa olimme mukana 90 tilalla. Investoivia tiloja avustimme taloussuunnitelmilla ja rahoitushakemuksilla sekä liiketointasuunnitelmilla 148 tapauksessa. Tuettua kilpailukykyneuvontaa (Neuvo 2020), joka sisälsi maatilan investointiin ja sukupolvenvaihdoksiin liittyviä sekä muita talouden selvityksiä, teimme 265 kohteessa. Vaikka palveluja toteutettiin kappale- ja asiakasmäärällisesti vähemmän kuin vuonna 2018 oli näiden toimeksiantojen laskutus euromääräisesti samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Johtopäätöksenä voidaan pitää, että maatilojen koon kasvun myötä on talouden asiantuntijoiden tarve ja laajuus maatiloilla lisääntymässä.

Tilipalvelut

Tilipalveluasiakkaita oli 240 kpl.  Asiakkaita palveltiin yhä enemmän sähköisesti.

Kannattavuuskirjanpito

Kannattavuuskirjanpidossa vapaaehtoisesti mukana olevat tilat tuottavat tärkeää aineistoa Suomen maatalouden tilasta ja saavat hyödyllistä materiaalia myös oman tilan talouden ja tuotannon seurantaan. Kerätyn aineiston pohjalta käydään mm. maataloustukiin liittyviä neuvotteluja EU:n komission kanssa. Luonnonvarakeskus vastaa järjestelmän ylläpidosta.

Länsi-Suomi edustaa n. 15 % kannattavuuskirjanpitotiloista. Koko Lännen alueelta palautettiin 92 tilan kirjanpitoaineistot. Länsi-Suomi on erityisen tärkeää siipikarja- sika- ja puutarhatuotantoaluetta. Varsinais-Suomessa sijaitsee peltoalaltaan Suomen suurimmat tilat, keskimääräisellä varsinaissuomalaisella tilalla on 60 ha peltoa.

Mukana olleita tiloja kiitettiin arvokkaasta suomalaisen maatalouden kannattavuuden tilastoinnin ja tutkimuksen eteen tehdystä työstä ProAgria Länsi-Suomen Turun toimistolla 14.11.2019. Samalla jaettiin palkintoja pitkään mukana olleille tiloille. Tällä kertaa palkinnon saivat 75, 50, 25, 10 ja 5 vuotta mukana olleet varsinaissuomalaiset ja satakuntalaiset tilat.