Länsi-Suomi

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut

 

TULOSLASKELMA

   
       
   

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

Varsinainen toiminta

   

Tuotot

   
 

 Valtion varsinainen määräraha

433 532,00

400 362,00

 

 Erityisavustus neuvontatoimintaan

25 252,40

52 266,00

 

 Muut julkiset tuet, hankeraha

749 371,45

973 844,87

 

 Palvelumaksut ja myyntituotot

2 137 493,66

2 239 036,51

 

 Muut toiminnan tuotot

74 620,47

124 969,14

Tuotot yhteensä

3 420 269,98

3 790 478,52

       

Kulut

     
 

 Palvelutoiminnan kulut

-292 350,17

-368 520,07

 

 Henkilöstökulut

-2 403 412,46

-2 523 420,39

 

 Vapaaehtoiset henkilösivukulut

-97 117,64

-126 235,35

 

 Poistot ja arvonalentumiset

-18 162,87

-19 947,63

 

 Muut kulut

-747 906,88

-959 131,26

Kulut yhteensä

-3 558 950,02

-3 997 254,70

       

Kulujäämä

-138 680,04

-206 776,18

       

Varainhankinta

   

Tuotot

106 564,00

116 507,50

Kulujäämä

-32 116,04

-90 268,68

       

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

   

Tuotot

824,92

923,64

Kulut

 

-1 321,61

-1 428,51

Kulujäämä

-496,69

-504,87

       

Tilikauden tulos

-32 612,73

-90 773,55

       

Välittömät verot

-5 195,53

0,00

Tilikauden alijäämä

-37 808,26

-90 773,55