Länsi-Suomi

Maito ja nurmi

Maito ja nurmi

Maito ja nurmi
Alueellamme tuotosseurantaan kuuluvien tilojen tulokset jatkoivat nousua.

Vuonna 2019 maidon tuotanto koko maan tasolla väheni hieman ja tuottajahinta pysyi samalla tasolla viime vuoteen verrattuna.

Tuotosseuranta

Tuotosseurantaan kuuluva tila saa luettavaa, kattavaa ja ajantasaista tietoa omasta karjasta ja vertailutietoa omalta alueelta koko maan tasolle oman tilansa johtamisen työvälineeksi. Tuloksia käytetään ruokinnan ohjauksen ja tuotannon ohjauksen ja talouden ohjauksen pohjana.

Vuonna 2019 tuotosseurantaan kuului 298 karjaa, tilamäärä väheni edelliseen vuoteen -8,87%. Tilojen keskilehmäluku jatkaa nousua, tiloilla oli keskimäärin 48,5 lehmää ja yli 100 lehmän karjoja oli mukana 27 kpl. Tiloilla oli yhteensä 14634 lehmää. Luomumaitoa tuotti tilajoukosta 13 tilaa.

Karjojen keskituotos oli 9803 kg/lehmä/vuosi, koko maassa päästiin 9937 kg/lehmä/vuosi.

Ruokinnan ohjaus

Ruokinnan ohjauksen tavoitteena on auttaa asiakasta tuottamaan mahdollisemman paljon pitoisuuksiltaan hyvää maitoa, pitää karja terveenä ja hyödyntää kotoiset rehut tehokkaasti, olemme asiakkaalle kannustava kumppani. Jokainen tila saa tarpeensa nähden sopivan ruokintapalvelukokonaisuuden.  Palvelua täydennetään täsmäpalveluilla, missä keskitytään yhteen tuotannon osa-alueeseen kerralla syvemmin, esim. vasikat tai toimiva seosruokinta. Täsmäpalvelut pystyy rahoittamaan Neuvo 2020 -rahalla.  Ruokinnanohjaus-palveluita käytti noin 60 % tuotosseurantaan kuuluvista tiloista.

Karjatsekki

Karjatsekki-palvelun avulla tilan kanssa yhdessä määritetään tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi, navettakäynnillä keskitytään karjan havainnointiin. Asiantuntija tekee oman ehdotuksen käytännön toimenpiteistä  tavoitteiden saavuttamiseksi, toimenpiteille asetetaan tavoiteaikataulu ja sovitaan seurannasta.  Karjatsekki tehtiin n 40 %:lle tuotosseurantaan kuuluvista tiloista.