Länsi-Suomi

Maa- ja kotitalousnaiset

Maa- ja kotitalousnaiset

Maa- ja kotitalousnaiset
Hyppää hyvän kierteeseen – vastuullisilla valinnoilla kestävää kehitystä oli toimintamme teema.

Valtakunnallinen liikunnallisena kampanjana oli Roskareippailu, johon alueemme yhdistykset osallistuivat innolla järjestäen runsaasti yhteisiä talkoita tienvarsien siistimiseksi. Myös perinteisenä Impin päivänä liikuttiin monin eritavoin. Hyvinvointipäivä kokosi noin sata osallistujaa Eurajoen kristilliselle opistolle kuulemaan runoilija Heli Laaksosta.

Keväällä järjestimme yrttikoulutuksia ja -retkiä. Kesällä olimme mukana monissa yleisötapahtumissa; OKRA-maaseutunäyttelyssä meillä jaettiin huippusuosittuja Maa- ja kotitalousnaisten oransseja ämpäreitä ja Ruokahukka vieraili opastaen ruokahävikin pienentämiseen. Lähiruokahankkeemme Sikses parasta Satakunnasta oli esillä SuomiAreenassa sekä lukuisissa pienemmissä tapahtumissa. Olimme mukana Turun ruoka- ja viinimessuilla ruokahävikkiteemalla sekä erikoiskasveista yhdessä Luken ja Future Crops -hankkeella. Olimme mukana Melan ja MTK:n viljelijöiden hyvinvointipäivässä Satakunnassa. Yhdistyksen vuosikokous toteutettiin Oripäässä yhteistyössä Oripään maatalousnaisten kanssa. Vanhasta uutta -käsityökilpailu innosti jäsenistöä upeisiin käsitöihin. Vuoden maa- ja kotitalousnaiseksi valittiin Maija Järvilahti Varsinais-Suomesta ja Kaisa Heikkilä Satakunnasta.

Ruoka-, ravitsemus- ja kotitalousneuvonta

Ruokakursseilla käytimme alueellamme tuotettuja ja jatkojalostettuja tuotteita mahdollisimman monipuolisesti. Luonnontuotteet villiyrteistä sieniin saivat hyvin väkeä liikkeelle. Valtakunnallisena hankkeena toteutimme Ruokahukka ruotuun – katse vesistöihin hanketta. Ruokakurssien aiheissa korostuivat erilaiset proteiinilähteet, lähi- ja kasvisruoka, riistaruoka ja monet arkiruoat. Mari Mäenpää oli mukana valtakunnallisessa Ruokaneuvo -konseptissa. Jatkoimme yhteistyötä mm. Satamaidon meijerin kanssa toteuttaen tuote-esittelyitä. Asiantuntijayhteistyötä teimme alueen muiden ruoka-alan toimijoiden, kuten Pyhäjärvi-instituutin ja Satafoodin kanssa Satakunnasta – Sikses parasta -lähiruokahankkessa sekä Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Brahean kanssa. Onnistuimme myymään MLL:lle ruokakursseja Soppaa ja sympatiaa -hankkeeseen. Länsi-Suommen kalatalouskeskuksen Kalaoppia kouluihin- ja Kalaherkut haltuun -hankkeiden koulutuksissa oli mukana ruoka-asiantuntijamme. Olimme myös mukana valtakunnallisen kalastuspäivän toteutuksessa Porin Kirjurinluodossa.

Maiseman- ja luonnonhoito

Maaseudun viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden lisäämiseksi kehitettiin nykyisiä maaseutumaiseman ja kulttuuriympäristön hoitoon liittyviä palveluja. Palveluja markkinoitiin alueellisesti eri kohderyhmille. Teimme Neuvo 2020 -käyntejä liittyen maisema- ja luontokohteiden kartoituksiin sekä vihersuunnitelmia yksityisille ja yrityksille. Ympäristösopimussuunnitelmia maatalousluonnon monimuotoisuus- ja maisemanhoitosuunnitelmia toteutettiin eri kohteille.

Valtakunnalliseen Vuoden maisemateko kilpailuun saimme useita osallistujia alueeltamme. Varsinais-Suomen voittajaksi selvisi Suomen luonnonsuojeluliitto Hirvijokilaakso ry ja Satakunnasta Lauri Friman. Perinteisellä puutarharetkellä, joka suuntautui Paraisille heinäkuussa, oli 42 osallistujaa. Elävää maaseutua taajamiin -toimintamallia jalkautettiin yhteistyöpalavereissa kuntien ja muiden viheralan toimijoiden kanssa. Useisiin kuntiin saatiin myytyä maisemanhoidollisia toimenpiteitä.

Avaimet maisemaan -hanketta toteutettiin Salon kylissä. Hankkeen toimenpiteitä olivat mm. maisemien avaaminen raivaustalkoilla sekä virkistysreittien suunnittelu.

Saarenjärven ravinteiden keräämisen yhteistyö ja ylläpitohanke SAAVIa toteutettiin yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. MKN Maisemapalvelut laativat hankkeessa hoitosuunnitelman alueelle sekä järjestivät kyläpyöräilyn ja jättipalsamin torjuntatalkoot.

Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen –kärkihanke käynnistettiin yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun ja paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeessa on rakennettu biohiili-hake-suodattamo, jolla testataan biohiilen tehokkuutta peltojen salaojavesien puhdistamiseen. Hankkeessa laaditaan myös tulvasuojelun ja happamuuden torjunnan suositukset alueelle.

Lumovoimaa Satakuntaan – luonnonsuojelualueet maaseudun yrittäjien tulonlähteiksi -hankkeessa perinnebiotooppien luonnonhoitoa ja laidunyrittäjyyttä edistettiin luonnonsuojelualueilla. Hankkeessa järjestettiin laiduntapaamisia, joissa pohdittiin luonnonsuojelualueiden laidunhoitoa sekä retki luonnonlaidunkohteille. Hankkeen päätoteuttaja oli Metsähallituksen luontopalvelut.

Yritysneuvonta

Länsi-Suomen alueella järjestettiin Turussa ja Kokemäellä yrittäjille suunnattua valmennusta aiheesta; Luonnonkasvit elintarvikkeena ja nimisuoja. Asiantuntijapalveluna panostettiin maaseutumatkailun markkinointiin ja maaseutuyritysten kehittämiseen. Järjestimme hygieniaosaamistestejä ja olimme mukana innostamassa yrityksiä mukaan Osta tilalta -tapahtumaan sekä viestimässä kuluttajille päivään osallistuvista kohteista.
Maaseutumatkailun tiedonvälitys Varsinais-Suomessa -hanke on järjestänyt lukuisia infotilaisuuksia. Vuoden teemana oli luonnonkasvien käyttö, osaamisen lisääminen ja käyttöönotto yritystoiminnassa. Hanke ylläpiti myös Varsinais-Suomen Reittiryhmän toimintaa ja osallistui Varsinais-Suomen liiton Matkailufoorumin sihteeristön toimintaan.

Yritysasiantuntijamme olivat edelleen mukana laajassa lähiruokaan liittyvässä Suomi syö Satakunnasta – Sikses parasta lähiruokaa -yhteistyöhankkeessa. Toimenpiteinä on järjestetty lähiruokapäivä kouluissa, tuottajatoreja, ja tuote- ja yritysesittelyjä. Isoimpina tapahtumina Okra ja SuomiAreena sekä kauppojen lähiruokapäivät.  Viestimme hankkeesta aktiivisesti joka kuukausi uutiskirjeessä sekä sosiaalisessa mediassa.

Kansainvälisessä Mushroom road - sienitie -hankkeessa opastetaan luonnon raaka-aineista erityisesti sienien poimintaa ja käyttöä Pohjois-Satakunnan alueella. Kohderyhmänä alueen luonnontuotteista kiinnostuneet asukkaat ja matkailuyrittäjät. Tarkoituksena on lisätä alueen asemaa houkuttelevana kansainvälisenä matkailualueena ja lisätä maaseutumatkailun kannattavuutta.