Länsi-Suomi

Lantaopas

Lantaopas

Lantaopas
Erityisesti kasvinviljelytiloille suunnattu lantaopas valmistui osana Maan vesitalous ja kasvukunto -hanketta.

Laadimme osana Maan vesitalous  ja kasvukunto -hanketta lantaoppaan, jonka tarkoituksena on edistää lannan käyttöä osana maan kasvukunnon parantamista. Opas on suunnattu kasvinviljelytiloille, joille lannan käyttö ei ole vielä tuttua. Sisällöstä on hyötyä myös kaikille lannan käytön lisäämisestä ja tehostamisesta kiinnostuneille. Opas antaa käytännönläheistä tietoa ja vinkkejä lannan käytön suunnitteluun, logistiikkaan, varastointiin ja levitykseen sekä yhteistyöstä sopimiseen eläintilojen kanssa. Viljelijät haluavat lannan ravinteet tehokkaaseen käyttöön viljelykasvien ravinteiksina eikä vesiin levien ruoaksi. Näin myös käytännössä monilla tiloilla toimitaan ja käytäntöjä hiotaan koko ajan paremmiksi. Lanta on ruoantuotannossa arvokas kierrätysravinteiden lähde ja erityisesti savimailla hiilensidontaa edistävä maanparannusaineena.

Oppaan laadinnasta ovat vastanneet ProAgria Länsi-Suomen asiantuntijat Heikki Ajosenpää, Satu Paananen ja Terhi Ajosenpää. Sisällön tuottamiseen arvokasta apuaan ovat antaneet Airi Kulmala MTK:sta sekä Sami Talola ja Aino Launto-Tiuttu MTK-Varsinais-Suomesta.

MTK-Varsinais-Suomi ja ProAgria Länsi-Suomi toteuttivat yhteistyössä Maan vesitalous- ja kasvukunto -hanketta. Hankkeen tavoitteena oli välittää tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia pellon vesitalouden hallinnasta, maan kasvukunnon parantamisesta ja lannan sekä kierrätysravinteiden tehokkaasta hyödyntämisestä. Kolmevuotista hanketta (2018–2020) rahoitti Varsinais-Suomen ELY-keskus maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.