Länsi-Suomi

Hallituksen näkökulma

Hallituksen näkökulma

Hallituksen näkökulma
Puheenjohtaja Olli Alikärri vetää yhteen haasteellisen vuoden 2019 vaiheita.

Vuosi 2019 oli monella tavalla haasteellinen. Vuoden 2018 heikko sato, muutokset luopumistukijärjestelmässä, kasvinsuojelukoulutusten loppuminen ja myös maitotilojen määrän lasku keskuksen alueella johtivat palveluiden kysynnän alenemiseen ja tiukkenevaan taloudelliseen tilanteeseen. Hankkeiden tehokas toteuttaminen ja Neuvo 2020 -palveluiden hyvä kysyntä helpottivat tilannetta kuitenkin siinä määrin, että vältyttiin kassakriisiltä.

Edellä mainituista syistä johtuen hallitus käsitteli kokouksissaan erityisesti talouteen liittyviä asioita. Vaikka pöytäkirjoissa on useita asiakohtia, eniten aikaa kului useimmiten taloudenpidossa tai siihen liittyvissä asioissa, kuten hankkeissa tai palveluiden kysyntätilanteessa.

ProAgria Lännen hallituksen työtapa on keskusteleva. Asioista ”diskuteerataan” kunnes yhteinen näkemys syntyy. Edustajiston ja MKN:n puheenjohtajat osallistuvat keskusteluun tasaveroisina hallituksen varsinaisten jäsenten kanssa. Hallituksessa on tasapuolisesti edustettuna keskuksen eri alueet ja tuotantosuunnat, myös maataloushallinto on edustettuna. Laaja-alaisuus mahdollistaa tehokkaasti ns. parviälyn hyödyntämisen: yhdessä tuotamme parempia ratkaisuja kuin yksin.

ProAgrian strategiaa päivitettiin vuoden 2019 aikana. Hallituksessa asiasta käytiin laaja keskustelu. Erityisinä asioina keskusteluun nousivat talouden realiteetit ja ProAgrian arvopohjan merkitys. Mikään strategia ei voi toimia käytännössä, jos ProAgrian keskukset tai asiakkaat joutuvat käymään taloudellista selviytymiskamppailua. Totesimme samoin kuin muissakin keskuksissa, että palveluiden hinta- ja tehokkuustaso eivät nykyisellään riitä ilman tukielementtiä. Hintojen nosto on käytännössä kuitenkin hyvin vaikeaa. Eli valtion tukea tarvitaan, jos toimintaa halutaan nykyisessä muodossa jatkettavan.

Pitkä historia luo ProAgrialle vankan arvopohjan. Perustehtävä on erilaisten palveluiden kautta - olivat ne sitten laskelmien tai suunnitelmien tekoa tai tuotantoneuvontaa - auttaa asiakkaita menestymään. Arvopohjaan liittyy olennaisesti myös se, että kaikkia asiakkaita palvellaan. Asiakassegmentointi on hyvä työkalu, mutta asiakkaiden ali- tai eriarvostaminen ei ole sopivaa. 

Palvelulle pitää saada riittävä arvostus. ProAgria ja sen asiantuntijat eivät todellakaan enää ole itsestäänselvyys. Siksi ProAgrian on panostettava näkymiseen ja kuulumiseen positiivisessa hengessä: tarjoamme hyviä ratkaisuja, olemme luotettavia kumppaneita, pyrimme uudistamaan ja uudistumaan ja toimimme maaseudun puolesta.

Kuluvaa vuotta 2020 on leimannut koronaepidemia. Kiinasta alkunsa saanut tauti on johtanut mittaviin rajoituksiin ja valitettavasti myös menetyksiin yhteiskunnassamme. Maataloussektorilla epidemia vaikeuttaa toimintaa mm. kausityövoiman saatavuuden kautta. Ongelma koskettaa kipeästi varsinkin marja- ja erikoiskasvitiloja.

Epidemia on muuttanut keskuksen arkityön käytäntöjä: mahdollisuuksien mukaan asioita hoidetaan puhelimitse ja netin välityksellä. Etäyhteydet eivät korvaa asiakas- tai pienryhmätapaamisia, mutta toistaiseksi ProAgria Länsi on onnistunut tässä pakotetussa digiloikassa. Tilanteen normalisoituessa pyritään ottamaan hyviksi havaitut uudet käytännöt osaksi normaalia toimintaa.

Olli Alikärri

Hallituksen puheenjohtaja
 

Kuvassa oikealla Olli Alikärri, keskellä edustajiston pj. Juha Hämäläinen ja vasemmalla toimitusjohtaja Timo Junnila.