Länsi-Suomi

Energia

Energia

Energia
Tilat hyödynsivät energiaan liittyviä Neuvo 2020 -palvelujamme paljon.

Energian Neuvo 2020 -palveluja tehtiin kaikkiaan yli 30 kpl. Pääosin aurinkosähköön liittyen.

Kansainvälisessä DIY OFF-Grid hankkeessa pyritään esittelemään sähköverkon ulkopuolisia energiantuotantotapoja. Off-Grid tarkoittaa Irtautumista sähköverkosta ja omavaraisuuteen tähtäävää elämäntapaa.

Valtakunnallisessa energiayrittäjyyden koordinaatiohankkeessa kumppaneina ovat Bioenergia ry., AF-Innova ja ProAgria keskusten liitto. Hanke toimii alueellisten energiayrittäjyyttä edistävien hankkeiden ”sateenvarjohankkeena” ja se tekee tiivistä yhteistyötä maaseutuverkoston sekä Työ- ja elinkeinoministeriön uusiutuvan energian toimialan kanssa. Hanke toteuttaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mm. energiayrittäjyyskoulutusta, tiedonhankintamatkoja, innovaatioklinikoita sekä tiedottaa nettisivuillaan sekä somessa toimialan tapahtumista ja uusista innovaatioista. Hanke osallistui ministeriön tilaaman biokaasuselvityksen valmisteluun kokoamalla alan toimijoista ryhmän, joka valmisteli oman esityksen taustamateriaaliksi varsinaiselle selvitystyöryhmälle

Vähähiilinen maaseutu -hankkeessa järjestettiin tapahtumia ja oltiin osallisena järjestelyissä. Hanketta toteutettiin vuonna 2019 tarkoituksellisesti pienemmällä volyymillä rahoituksen riittävyyden takaamiseksi myönnetylle jatkoajalle vuoden 2020 huhtikuun loppuun saakka. Toiminnan kannalta katsottiin tärkeäksi, että tarvittavia tilaisuuksia ym. pystytään toteuttamaan vielä keväällä 2020.

Maatilan älykäs energiajärjestelmä -hankkeessa yhteistyö kumppaneina on kolme alueellista energiayhtiötä. Hanke toteuttaa sähkön ja lämpöenergian tilakohtaisen tuotannon ja käytön ohjausjärjestelmän, jolla ohjataan energian kulutusta taloudellisesti mahdollisimman järkevästi. Hanke eteni tavoitteiden mukaan niin että kaksi järjestelmätoimittajaa valittiin testausvaiheen toteuttajiksi. Seuraavana vaiheena on pilottijärjestelmien asentaminen valituille maatiloille.