Länsi-Suomi

Avainlukumme ja kohokohdat

Avainlukumme ja kohokohdat

Avainlukumme ja kohokohdat

Palvelujamme käytti kaikkiaan noin 3600 maatila- ja maaseutuyritystä. Maitotilapalvelujen asiakastiloja oli 300, maaseutuyritysasiakkaita 300. Neuvo 2020 -palvelut olivat suosittuja. Niitä tehtiin kaikkiaan 890, joista eniten kysytty oli maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen liittyvä palvelu. Kilpailukyvyn liittyvien palveluiden jälkeen toiseksi suosituin oli ympäristöasioihin kohdistunut neuvonta 250. Eläinten hyvinvointiin liittyviä Neuvo-palveluita 130.

Tukihakemuspalveluamme hyödynsi 760 maatilaa ja viljelysuunnittelua teimme 600 tilalle.

Talouspalveluissa teimme maatilojen talouslaskelmia ja liiketoimintasuunnitelmia (180), sukupolvenvaihdossuunnitelmia (70), yhtiöittämisiä (25). Tilipalvelujamme käytti 240 asiakasta.

Hanketoimintamme on vilkasta ja olimme mukana kymmenissä hankkeissa toteuttajana tai kumppanina. Johtamishankkeemme pienryhmiä oli yli 20 ja niihin osallistui 200 tilaa eri tuotantosuunnista.

ProAgria Länsi-Suomen varsinaisen toiminnan tuotot vuonna 2019 olivat 3,8 milj. € (vuonna 2018 4,2 milj.). Tilikauden alijäämä oli 92.000 € (3.000 €).

Myyntituotot vähenivät 14 %, johon vaikutti kalatalouskeskuksen siirtyminen vuoden 2019 alusta osaksi Länsi-Suomen kalatalouskeskukseen. Myyntituottojen vähenemiseen vaikutti myös rakennussuunnittelupalvelun lopettaminen. Valtion varsinainen määrärahan väheneminen jatkui, ollen 5 % edelliseen vuoteen verrattuna.  Varsinaisen toiminnan tuotoista valtiontuen osuus oli 11 % . Valtiontuen osuus on pienentynyt vuosittain muutamalla prosenttiyksiköllä.

Tilikauden päättyessä oma pääoma oli 176.000 € (269.000), joka oli 15% (21 %) taseen loppusummasta, 1 191.000 (1 301.000) €:sta.

Vuoden aikana tehtiin kaikkiaan 57 henkilötyövuotta (62 htv).