Länsi-Suomi

Aikaa on - kokonaisuus haltuun

Aikaa on - kokonaisuus haltuun

Aikaa on - kokonaisuus haltuun
Aikaa on -hanke keskittyy maatilayritysten kokonaisuuden hallinnan ja johtamisosaamisen kehittämiseen.

Hanke on suunniteltu vastaamaan monessa yhteydessä todettuun tarpeeseen, joka kasvaa maatilayritysten rakennekehityksen muutoksen myötä: Satakunnan ja Varsinais-Suomalaisten maatilayritysten kokonaisuuden hallinnan ja johtamisosaamisen kehittäminen ja tätä kautta yritysten kannattavuuden kehittäminen.

Toiminta koostuu pienryhmätoiminnasta, ajankohtaisista koulutus- ja teemapäivistä sekä lisäksi opintomatkoista ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

Pienryhmätoiminta

Hankkeessa toimi vuonna 2019 yli 20 pienryhmää, jossa on mukana laajasti tiloja eri tuotantosuunnista.

Johtamispienryhmissä ratkaistaan tilojen toimintatapoihin liittyviä ongelmia yhteisvoimin. Ryhmässä on voimaa, kun selvitetään porukalla vuorotellen kunkin osallistujan maatilan kehittämiskohteita. Niihin haetaan ryhmänä käytännönläheisiä kehitysehdotuksia. Muutoksia seurataan ryhmän edetessä ja pohditaan, miten tehostaminen näkyy yrittäjien ajankäytössä ja taloudessa. Kantavina teemoina ovat ajankäytön hallinta, ihmisten yhteistyön sujuvuus ja kokonaisuuden hallinta.

Havaintotilamallissa pienryhmäläisten keskuudesta valitaan yksi tila havaintotilaksi, jossa ryhmä käy seuraamassa valittua prosessia vuoden ajan. Ryhmä auttaa tilaa parantamaan toimintapojaan. Samalla ryhmäläiset vertaavat ja peilaavat havaintotilan toimintaa omaan toimintaansa ja saavat eväitä ja hyviä käytäntöjä oman tilan toimintansa kehittämiseen.

Koulutuspienryhmissä perehdytään ryhmän teemaan ensisijaisesti hakemalla tietoa ryhmän ulkopuolelta. Ryhmässä keskustellaan kokemusten edetessä myös käytännön näkökulmista, mutta ei mennä samalla lailla tilakohtaiselle tasolle kuin kokemusryhmissä.

Kansainvälinen nurmiryhmä kokoontuu Suomessa aika ajoin ja pitää yhteyttä etänä Norjassa olevaan ystävyysnurmiryhmään.

Hankkeen tapahtumia

Opintomatkat

 • Siipikarjatuottajien henkilöstöjohtamisen ryhmä matka Tanskaan 6.-8.10.2019
 • Kansainvälinen pienryhmä matkasi Norjaan 13.-15.8.2019 tutustumaan norjalaiseen maatalouteen ja nurmentuotantoon
 • Johtamisteemainen matka Ranskaan Normandiaan 3.-8.11.2019.
 • Johtamispainotteinen matka Kainuuseen 19.-21.3.2019

Koulutukset ja muut tapahtumat

 • Perunailta Säkylässä 5.3.2019
 • Nerokas nurmi, suurenmoinen säilörehu Loimaalla yhdessä ProAgria Etelä-Suomen ja Länsi-Maidon kanssa 22.3.2019
 • Riskienhallinta ja ensiapu –teemapäivä Huittisissa 29.3.2019
 • Sukupolvenvaihdostilaisuus Porissa 26.3.2019
 • Sukupolvenvaihdostilaisuus Loimaalla 27.3.2019
 • Talouden seuranta –info Turussa yhdessä MTK Varsinais-Suomen kanssa 5.4.2019
 • Nurmen pellonpiennartilaisuus 2.5.2019 Salossa
 • Perunanviljelyn pellonpiennarpäivä Kokemäellä 6.8.2019
 • Meeting of Scandic advisors 28.-29.8.2019 (skandinaavisten neuvojien kansainvälinen tapaaminen Suomessa)
 • Sorkanhoidon teemapäivä 28.10.2019 Huittisissa
 • Investoivat maatilayritykset –tilaisuus 12.11.2019 Porissa
 • Sorkanhoitopäivät Paimion teurastamossa 18.11.2019 ja Liha Hietasella 19.11.2019
 • Talousillat Kankaanpäässä ja Huittisissa ja Luvialla syksyllä 2019 yhdessä MTK Satakunnan kanssa
 
Hallinnoimamme hankkeen yhteistyökumppanit ovat ProAgria Oulu, Länsi-Maito, Satamaito, Suomen Siipikarjaliitto ry, maatilayrittäjät.
Rahoittaja on Euroopan maaseuturahasto, Satakunnan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus