Keskusten Liitto

Yrityspalvelut

Yrityspalvelut

Yrityspalvelut
Yrityspalveluissa keskityttiin yhteistyön tiivistämiseen eri tahojen kanssa.

Yrityspalvelujen kohderyhmänä ovat monilaiset maatilayritykset ja maaseudun Pk-yritykset. Monialaisia maatilayrityksiä on 51 % Suomen maatiloista. 

Yrityspalvelujen kärkitoimialoiksi ovat muodostuneet matkailu-, elintarvike-, urakointi-, hyvinvointi-, energia-, puunjalostus- ja palveluyrittäjyys. Näillä sektoreilla yritysasiantuntijoillamme on vahvaa toimialaosaamista. Tunnemme yritysten toimintaympäristön maaseudulla ja kaupungeissa. Asiakkaille tehtiin kehittämistarpeiden kartoituksia, investointi- ja laajennustarpeisiin sekä yleisesti yritystoiminnan käynnistämiseen liittyviä palveluja sekä yritysryhmiä eri toimialoille. 

Palvelujen tuloksena asiakasyrityksillemme syntyi mm. liiketoiminta- ja kehittämissuunnitelmia, erilaajuisia toimintaa tukevia laskelmia sekä tuote- ja palvelukehitystä. Vaikuttavuutta vahvistettiin olemalla mukana CAP 27 -valmistelussa, työpajoissa ja maaseudun verkostoissa. Yrityspalvelujen valtakunnallista kehitystä ja koordinointia valittiin tekemään työparina Satu Nurmi ProAgria Etelä-Suomesta ja Pekka Häkkinen ProAgria Etelä-Savosta.

Konsultointiverkosto vahvistui, kun oikeudet Ely-Keskusten Kehittämispalvelujen tekemiseen laajenivat kattamaan konsultoinnin, analyysipalvelut, markkinoinnin, liiketoiminnan ja johtamisen. Palvelujen asiakaslähtöisyys vahvistui lisääntyvällä etäneuvonnalla. Samalla palvelujen saavutettavuus ja joustavuus eri alueilla voitiin turvata paremmin. Moniammatilliset tiimit saatiin asiakkaiden ulottuville ja ne tukivat asiakkaan toimintaa. Asiantuntijamme toimivat KasvuOpenissa mylläreinä.