Keskusten Liitto

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Mahdollistamme maailman puhtaimman ja elinvoimaisimman maaseudun myös tulevaisuudessa. Toimintamme tähtää viljelijöiden ja yrittäjien liiketoiminnan vahvistamiseen.
Neuvonta on strateginen työväline maaseudun ja yrittämisen kehittämisessä. Toimimme koko Suomessa ja olemme lähellä asiakkaitamme henkilökohtaisesti ja verkossa. Palvelumme kattavat yrityskokonaisuuden, johtamisen, talouden ja tuotannon. Asiakaskohtaamisissa painotamme asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämistä ja lisäarvon tuottamista kestävästi ja kannattavasti.
 
Teemme laajaa ja syvää yhteistyötä monien ruokaketjussa toimivien kumppaneidemme kanssa.
 

Asiakkaanamme kehittävät yrittäjät

Asiakasmäärämme oli 28 200 viljelijää ja yrittäjää. Asiakkaillemme yhteistä on halu kehittää liiketoimintaansa ja toimia kannattavasti tulevaisuudessakin. Kehittävillä asiakkaillamme korostuu erityisesti lisääntyvä kysyntä strategia-, talous- ja tilipalveluille, Neuvo 2020 nykyaikaistaminen ja kilpailukykypalveluille, liiketoiminnan johtamiselle ja suunnittelulle sekä liiketoimintasuunnitelmille ja omistajanvaihdospalveluille.
 
Kehittävät yritykset ovat voimakkaasti mukana kehityshankkeissamme, joissa he hakevat uutta osaamista, näkökulmia, ajan hengessä mukana olemista sekä verkostojen rakentamista.
 
Asiakkaidemme hyvinvointiin vaikutamme aktiivisesti Välitä viljelijästä -verkoston kautta. Suunnitelmallisessa yhteistyössämme on painopisteenä Varhaisen välittämisen malli ja sen käyttö, jotta tunnistamme asiakkaidemme haasteelliset ja vaikeat tilanteet ajoissa.
 

Talouden simulointia ja tulosajattelua

Talous- ja tulosajattelu ovat pääsääntöisesti sisällä palveluissamme ja olennainen osa asiantuntijoidemme osaamista. Raporttimme on muokattu sisältämään euromääräiset arvot. Tuotantokustannuslaskentaa on viety voimakkaasti eteenpäin. Sen työvälineeksi on kehitetty helppokäyttöinen Kustannuspuntari, joka on ensimmäisessä vaiheessa tehty maitotiloille, mutta laajenee myös kasvitiloille. Tuotantokustannuksissa viljelijät saavat kauttamme arvokasta vertailutietoa muihin vastaaviin tiloihin.
 
Eri vaihtoehtojen simulointi sisältyy strategiavalintoihin ja liiketoimintasuunnitelmien tekemiseen sekä Neuvo 2020 nykyaikaistaminen ja kilpailukyky -palveluihin. Niissä hahmotetaan, arvioidaan ja lasketaan yrittäjän ja tilan kannalta optimaalisinta vaihtoehtoa ottaen huomioon tahtotila, resurssit ja mahdollisuudet.

Vastuullisuus ympäristöstä

Biotalous on laajasti toimintaamme liittyvä kokonaisuus, johon vaikutamme johtamisen, talouden ja tuotannon näkökulmista. Aihe kiinnostaa yrittäjiä käytännön kautta esimerkiksi maan kasvukuntoa parantavina viljelymenetelminä, energian tehokkaana käyttönä ja eläinten hyvinvointina esimerkiksi ruokinnan kautta.
 
Ilmastonmuutos ja sen taustalla oleva laaja ympäristö ja luonnon monimuotoisuus ovat olleet olleet pitkään agendallamme viljelijöiden kanssa. Viime vuonna toimme viljelijöille ja yrittäjille
 
 
Maa- ja kotitalousnaiset ovat jo pitkään tehneet ansiokasta työtä luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi.
 
Olemme myös mukana yhteistyökumppaneiden kanssa biokaasulaitosten suunnittelussa sekä uusien tekniikoiden esimerkiksi biohiilen hyödyntämisessä vesistöjen puhdistamisessa, esimerkkinä Sirppujoki-pilotti.
 
Vesiensuojelua ja siinä verkostojen rakentamista on tehty Vyyhti- ja Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hankkeilla, mitkä ovat edistäneet paitsi paikallista vesienhoitoa myös luoneet maakunnallista ja valtakunnallista vesienhoidon verkostoa.
 
Järjestimme marraskuussa valtakunnallisen ProAgria-viikon, joka tarjosi kaikille asiakkaillemme mm. avoimia ovia, asiantuntijatapaamisia ja webinaareja. ProAgria-viikon historia juontaa juurensa järjestöviikosta, jolloin jäsenyhdistyksemme järjestivät syyskokoukset. Viikko tunnetaan myös nimillä maamiesseuraviikko tai maatalousseuraviikko.
 

Digitaalisuus luonteva osa arkea

Digitaalinen kyvykkyytemme testattiin koronaepidemian laajennettua ja linjattuamme, että palvelemme asiakkaitamme pääsääntöisesti etänä. Henkilöstömme kyky hoitaa palveluja etänä on erinomainen ja käytössämme olevat ohjelmistot ja toimintatavat ovat toimineet moitteettomasti. Hyvällä ohjeistuksella ja opastuksella myös asiakkaamme ovat pystyneet tulemaan mukaan etäpalavereihin, webinaareihin, tilaisuuksiin ja kokouksiin. 
 
Tavataan verkossa -teemaa viemme voimakkaasti asiakkaillemme ja kerromme esimerkkejä yhteisistä onnistumisistamme. 
Nopealla yhteisellä päätöksellämme otimme käyttöön valtakunnallisen asiakaspalvelumme numerossa 044 420 9000, mikä toimii arkisin klo 8.15 – 16.
 

Jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja täsmäkoulutuksia

Asiantuntijoidemme osaamisen varmistamme ProAgria Valmennuksella -valmennusohjelmallamme, joka pohjautuu strategiastamme johdettuihin osaamistarpeiden viemiseksi valmennusohjelmiksi ja tenteiksi. Vuosittaisia sisäisiä valmennuksia on satoja eri aihealueista. Viimeisimmäksi on otettu käyttöön tiiviis käytäntö kaikille pakollisista valmennuksista, joilla varmistetaan koko henkilöstölle hyvä tietotaso määritetyistä päivittyvistä asioista esimerkiksi GDPR-tietosuoja, Digitaalisten välineiden käyttö asiakaspalvelussa ja yhteiset toimintatavat.
 
Asiakkaille tarjoamamme valmennukset ovat laaja kokonaisuus, jolla tuemme yrityskokonaisuuden hallitsemista, kannattavuutta ja tuloksentekokykyä. Viimeisimpänä olemme siirtäneet valtaosan valmennuksistamme verkkoon mm. luomuperuskurssit, pienryhmätapaamiset ja osaamista kehittävät täsmäwebinaarit. Koko valmennustarjontamme asiakkaille on sivustolla www.proagria.fi/tapahtumat ja siellä on kuukausittain tarjolla noin 250 valmennusta eri puolella Suomea.