Keskusten Liitto

Uudistuminen ei ole vaihtoehto, se on elinehto

Uudistuminen ei ole vaihtoehto, se on elinehto

Uudistuminen ei ole vaihtoehto, se on elinehto
Otsikko on lainaus Reijo Karhisen twiitistä ja kuvaa hyvin tilannetta, missä Suomen maatalous, mukaan lukien ProAgria on tänä päivänä.

Uudistuminen on aina ollut itsestään selvänä asiana ProAgrian toiminnan kehittämisessä, mutta se korostuu aikana, jolloin muutosvauhti on kiihtynyt niin suureksi, että hengähdystaukoja ei enää käyttöönotettujen uudistusten jälkeen jää, vaan seuraava uudistus odottaa jo käyttöönottoa. 

Emme saa ahdistua keskeneräisistä asioista, vaan meidän on yhä määrätietoisemmin otettava jatkuva muuttuminen ja jatkuva kehittäminen jokaisen proagrialaisen toimintatavaksi ja jokaisen vastuulle. Jokaisen tulee myös automaattisesti kerätä niitä viljelijöiltä tulevia heikkojakin signaaleja kehittämisen tueksi ja suuntaviivoiksi. Tiedän, että proagrialaisissa on paljon haasteisiin positiivisella asenteella suhtautuvia asiantuntijoita. Heitä, jotka elävät maatilojen arjessa mukana kulkijoina, tsemppajina ja ongelman ratkaisijoina.

Kulunut vuosi on monella tavalla muutosten vuosi, ei vain Karhisen raportin tuomien muutostarpeiden ja maatalouteen kohdistuvan ilmastokriittisen ajattelun takia, vaan myös henkilömuutosten takia. Useissa keskuksissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia henkilöstössä ja niin on tapahtumassa myös Keskusten Liitossa. Juha Nuutilan luopuminen toimitusjohtajan pestistä terveyssyistä aloittaa uuden polun uuden toimitusjohtajan askelin. Toivomme tästä voimaa tarvittaviin muutoksiin järjestössä. Juha Nuutilalle tahdon lausua kiitokset hänen tekemästään työstä järjestössämme. Hänen rakentavaa, toiset huomioon ottavaa ja kuuntelevaa toimintatapansa oli miellyttävää seurata ja kokea.

Järjestössämme on hyvä yhteisymmärrys ja tekemisen henki. Nyt tarvitsee vielä askeleita muutoksen ja uudistumisen polulla pidentää ja polkua laventaa useamman kuljettavaksi rinnakkain. Tällä hetkellä joillakin osaamisalueilla kärkemme on liian kapea. On uskallettava nousta rinnalle. 

Meillä on kehitystyön alla toimintamalleja ja välineitä, joilla pystymme vastaamaan keskusteluun maatalouden vaikutuksesta ilmastonmuutokseen. Voimme tulevaisuudessa tarjota viljelijöille vaihtoehtoja myös ilmastokestävään viljelyyn ja tuotantoon. Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa, jotta viljelijän taival ei näissä ilmastomyrskyissä olisi liian raskas kulkea ja voisimme paremmin valistaa ympäröivää yhteiskuntaa ja sen kuluttajia oletusten sijaan tutkittujen tosiasioiden avulla. Helpotamme tulevaisuudessa viljelijän arkea yhä enemmän myös kehittämiemme sähköisten palvelujen avulla.

Asiakkaamme ovat osoittaneet valinnoillaan, että ProAgriaa tarvitaan heidän elinkeinonsa ja maaseudun kehittämisen ja elävänä pitämisen tueksi. Vahva asemamme maakunnissa velvoittaa meitä pyrkimään suunnannäyttäjän rooliin ja ehkä vahvempaan kannanottoon tietyissä tilanteissa. Olemmehan viljelijän puolella.

Merja Keisala ProAgria Keskusten Liiton hallituksen puheenjohtaja

Merja Keisala
Hallituksen puheenjohtaja