Keskusten Liitto

Tuotosseuranta

Tuotosseuranta

Tuotosseuranta
Lypsykarjan Tuotosseuranta vietti yhdessä jalostuksen kanssa 120-vuotisjuhlavuotta.

Juhlavuosi näkyi historiakatsauksina eri tilaisuuksissa, kuten Maidontuotannon tulosseminaarissa 27.3. ja ProAgrian Maitovalmennuksessa 6.-7.9. Okra-maatalousnäyttelyssä palkittiin alusta asti Tuotosseurannassa mukana ollut Astalan tilan yrittäjä Marita Astala. Hän kertoi näyttelyvieraille omia muistojaan ja nykyisiä käytäntöjään mitatun tiedon hyödyntämisestä. Myös ProAgria keskukset palkitsivat vuoden aikana pitkään Tuotosseurannassa olleita tiloja.  

Juhlavuosi huipentui KoneAgriassa pidettyyn Tuotosseurannan ja jalostuksen juhlaseminaariin, johon oli kutsuttu kaikki tuotosseurantatilat. Seminaarissa oli paikalla yli 150 osallistujaa. 

Tuotosseurannan asiakaspalvelu keskitettiin

Tuotosseurannan asiakaspalvelu keskitettiin yhdistämällä Mtechissä ja ProAgria keskuksissa toimineet asiakaspalvelut yhteen ProAgrian Tuotosseurannan asiakaspalveluksi. Asiakaspalvelu toimii puhelimitse ja sähköpostitse palvellen arkipäivisin asiakkaita ja asiantuntijoita. Tuotosseurannan asiakaspalvelu pitää yhteyttä asiakkaisiin ja kehittää Tuotosseurannan tiedon laatua. 

Tuotosseurannan toiminta arvioitiin

Tuotosseurannassa toteutettiin huhtikuussa viiden vuoden välein tehtävä ICAR-auditointi, International Committee for Animal Recording. Arvioinnissa olivat lypsykarjan Tuotosseuranta, jalostusarvostelu, lammastuotosseuranta ja lihanautatarkkailun toiminnot. Myös lypsykarjan tuotosseurannan ohjesääntö päivitettiin ja uusi ohjesääntö astui voimaan 1.1.2019. 

tuotosseuranta