Keskusten Liitto

Toimintamme perusta

Toimintamme perusta

Toimintamme perusta
Meille tärkeää on asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kilpailukyky ja kannattavuus. Onnistumme yhdessä!

Missio

ProAgria – Onnistumme yhdessä

Parannamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistämme maaseudun kestävää kehitystä ja hyvinvointia.

Visio

• Asiakasvisio
• Palveluvisio
• Volyymivisio
• Kyvykkyysvisio
• Tulosvisio
• Resurssi- ja kumppanuusvisio

Arvot

• Asiakkaan menestyminen
• Maaseudun puolesta
• Osaaminen ja innostus
• Riippumattomuus
• Kestävä kehitys

Toiminta-ajatus

Yhteinen toiminta-ajatuksemme

Tarjoamme maatila- ja maaseutuyrittäjille kilpailukykyä ja kannattavuutta parantavia asiantuntijapalveluja tukeutuen sekä omaan henkilöstöön että muiden asiantuntijaorganisaatioiden osaamiseen.

Lisäksi Liitossa

Liitto tukee ja kehittää ProAgria keskusten toimintaa keskusten kumppanina yhteisten tavoitteiden mukaisesti osana ProMaatalous-yhteistyöryhmää.

Ydinosaaminen 

Meille tärkeää on asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kilpailukyky ja kannattavuus. Panostamme­ siihen palveluillamme ja osaamisellamme. Ydinosaamistamme ovat maatilojen ja maaseutuyritysten päivittäiseen toimintaan, kehittämiseen ja johtamiseen kuuluvat asiantuntijapalvelut. Näkökulminamme ovat yrityskokonaisuus, johtaminen, talous ja tuotanto. Ydinosaamistamme tukevat jäsen- ja asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen. Sidosryhmä- ja kumppaniverkostomme täydentävät ydinosaamistamme.

ProAgria Keskusten Liittona ydinosaamistamme ovat asiantuntijapalvelujen ja tuotteiden tuotekehitys. Palvelut sovellamme käytäntöön yhdessä ProAgria keskusten ja yrittäjäasiakkaiden kanssa. Ydinosaamistamme tukevat yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Olemme ProMaatalous-yhteistyöryhmän jäsen sekä maaseutuneuvonnan valtakunnallinen keskusorganisaatio. Jäseniämme ovat 11 alueellista, asiakkaitaan ja jäseniään palvelevaa ProAgria keskusta. Kokonaisuutta täydentävät 14 neuvonta-alan erikoisyhdistystä.

Liikevaihtomme oli 3,7 miljoonaa euroa. Se muodostui palvelu- ja projektituotoista sekä vuosittain maa- ja metsätalousministeriön kanssa tehtävästä tulossopimukseen liittyvästä rahoituksesta. Organisaatiossamme työskenteli 31 alan ammattilaista.

Palvelujemme tarjonnassa painotamme palvelun saannin helppoutta, palvelun tuottamaa hyötyä sekä näistä johdettuna asiakkaalle syntyvää positiivista kokemusta palveluista.