Keskusten Liitto

Toimimme kansainvälisesti

Toimimme kansainvälisesti

Toimimme kansainvälisesti
Edellisien vuosien tapaan kansainvälisen toiminnan painopiste oli oppimisessa ja kansainvälisissä kumppanuuksissa.
Vuonna 2018 alkanut kansainvälinen ohjelmistopuolen yhteistyömme jatkui ruotsalaisen Växa Sverigen kanssa tehdyllä sopimuksella ruokinnan suunnittelun ohjelman, KarjaKompassin, teknisen arkkitehtuurin jakamisesta. Yhteistyöllä pystymme saavuttamaan kustannussäästöjä sekä mahdollistamaan asiakkaille monipuolisemmat palvelut.
 
Digitalisaatio oli edelleen vahvasti pinnalla kansainvälisissä verkostoissa. Sen isoina teemoina nousivat innovointi, innovaatioiden tukeminen sekä asiantuntijoiden ja viljelijöiden valmiuksien kehittäminen digiteknologian mahdollistamien uusien ratkaisuiden käyttöönotossa. Näitä teemoja kehitämme yhteistyössä laajojen eurooppalaisten konsortioiden kanssa i2Connect ja Fields -hankkeissa, joihin osallistumme partnerina. Hankkeiden avulla mahdollistetaan monipuolinen asiantuntijoiden ja viljelijöiden koulutus aina vuoteen 2024 saakka.
 
EUFRAS-verkoston toiminta laajeni ja kehittyi vuoden aikana. Verkosto otti yhä aktiivisempaa roolia kommunikoinnissa Euroopan Komission suuntaan, etenkin uuden CAP27 -kauden valmistelujen osalta. EUFRAS-verkostolla on iso merkitys toimia neuvontasektorin äänenä komissiossa ja huolehtia neuvonnan roolin säilymisestä tuleville vuosille osana EU:n maatalouspolitiikkaa. Vuoden aikana myös verkoston puheenjohtajuus tuli Suomeen, kun tietohallinto- ja kansainvälisten asioiden johtajamme Jussi Juhola valittiin sen uudeksi puheenjohtajaksi.