Keskusten Liitto

Toimimme kansainvälisesti

Toimimme kansainvälisesti

Toimimme kansainvälisesti
Kansainvälisen toiminnan painopiste säilyi oppimisessa ja kumppanuuksissa.

Kansainvälisen toiminnan painopiste säilyi oppimisessa ja kumppanuuksissa. Kansainvälinen yhteistyö järjestelmähankinnoissa jatkui vuonna 2017 aloitetun WebLammas-projektissa. Vuoden aikana sovittiin myös uuden KarjaKompassi-ohjelmiston teknisestä yhteistyöstä yhteispohjoismaisen Norforin kanssa. Norfor-yhteistyö tarjoaa kustannussäästöjä sekä laajemman kansainvälisen yhteistyön ohjelmistokehityksessä muiden pohjoismaiden kanssa.

Olimme mukana useissa Euroopan Komission EIP Agri -verkoston järjestämissä neuvonnan digitalisoitumista käsittelevissä seminaareissa. Seminaareissa esiteltiin Bisnes+:aa yhtenä ratkaisuna tulevaisuuden digitalisaatiohaasteissa. Haasteena Euroopassa nähdään saatavilla olevan tiedon kokoaminen yhteen, jotta pystytään tuottamaan yrittäjälle lisäarvoa, tiedon helpompaa saatavuutta ja eri tietolähteiden yhdistelystä tulevaa lisäarvoa. Olemme mukana useissa ratkaisuja tuottavissa kansainvälisissä hankkeissa myös tulevina vuosina.

Vuoden aikana päivänvalon näki myös uusi Young EUFRAS -verkosto osana yhteiseurooppalaista neuvonnan yhteistyöfoorumia EUFRAS:ia. Young EUFRAS -verkoston toiminta nähdään hyvänä mahdollisuutena lisätä nuorten asiantuntijoidemme kansainvälistä verkostoitumista ja osaamisen kehittymistä.