Keskusten Liitto

Talouspalvelut ja yrityskokonaisuus

Talouspalvelut ja yrityskokonaisuus

Talouspalvelut ja yrityskokonaisuus
Talouspalvelujen kysyntä jatkui vilkkaana. Maatilayrityksille tarjottiin tukea talouden hallintaan laajasti etenkin tili- ja johtamispalveluilla.

Liiketoimintasuunnitelmia tehtiin 934 asiakkaalle, omistajanvaihdospalveluita 1 116 asiakkaalle ja yhtiöittämispalveluita 113 asiakkaalle. 

Viime vuosina toteutuneet sato- ja markkinariskit ovat kasvattaneet hyvin ja huonosti menestyvien tilojen välistä eroa. Hyvät yritykset pystyvät varautumaan näihin riskeihin. Jos huonompi skenaario toteutuu, on siihen toimintasuunnitelma valmiina. 

Neuvo 2020 -palvelun kilpailukykyosion palvelut olivat suosittuja. Niiden avulla toteutettiin muun muassa strategista suunnittelua, talouden simulointia, talouden hallinnan kehittämistä, riskianalyysiä sekä talouteen liittyvien erityiskysymysten ratkaisua. Palvelua hyödynsi 3 122 asiakasta. Kaikkiaan Neuvo 2020 -palveluja tehtiin 6 908 asiakkaalle vuoden aikana. 

Yrityskokonaisuus keskiössä

Talouspalvelujen kehityksen kärkenä olivat tuotannon ja talouden yhdistävän palvelun sekä toimintamallin kehittäminen yhdistettynä yrityskokonaisuuden johtamiseen. Kasvin- ja kotieläintuotannon tuotantokustannuslaskelmien, budjetointi- sekä Maatilan Tulosanalyysi -palvelun kautta tuotanto ja talous yhdistetään havainnollisesti. Näitä palveluita hyödynsi Neuvo-palveluissa tehtyjen laskelmien lisäksi noin 300 asiakasta viime vuonna.

Pitkän aikavälin taloussuunnittelun kehittämiseksi käynnistettiin taloussuunnitteluohjelmistoon liittyvä projekti. Projektin tavoitteena on kehittää nykyisen ohjelmiston korvaava taloussuunnittelutyökalu sekä siihen liittyvä uudistunut talousasiantuntijoiden toimintamalli. Lisäksi tavoitteena on rakentaa uusi taloustietokanta vertailutiedon kerryttämiseksi sekä tiedon edelleen jalostamiseksi.

Tilipalveluiden kehittämisessä tekeminen painottui verkoston toimintamallin ja yhteistyön kehittämiseen. Tilipalveluiden rooli on tärkeä talouden suunnittelun ja seurannan näkökulmasta. Sähköisen taloushallinnon yleistyessä kirjanpitäjien rooli muuttuu, mutta tärkeys keskeisimpänä reaaliaikaisen talouden havainnoijana yrityksien suuntaan korostuu.

Talous- ja johtamispalveluja kehitettiin useissa ProAgria Keskusten hankkeissa. Yrityksen talouden hallintaa koulutettiin useissa hankkeiden pienryhmissä sekä muissa viljelijätilaisuuksissa. Keskeisinä teemoina koulutuksissa olivat yrityskokonaisuuden ottaminen huomioon talouden, tuotannon sekä johtamisen näkökulmista sekä talousajattelun lisääminen.

Talouskonsultointiyhteistyötä jatkettiin Atria Oyj:n kanssa. Talous- ja johtamisasiantuntijuus oli kattavasti esillä sidosryhmien tilaisuuksissa luento- ja asiantuntijapuheenvuoroina.