Keskusten Liitto

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut
Tutustu vuoden 2020 tuloslaskelmaan ja taseeseen.

Tuloslaskelma

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

1000 euroa

 

 

Tuotot

 

 

Valtion määräraha

310

350

Hanketoiminta

368

334

Palvelumaksut

2982

3174

Muut toiminnan tuotot

25

39

Tuotot yhteensä

3710

3897

Kulut

 

 

Henkilöstökulut

-1914

-1885

Muut kulut

-2103

-2320

Kulut yhteensä

-4025

-4205

Varainhankinta

71

71

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

166

126

Tilinpäätössiirrot, verot

-

-

Tilikauden ylijäämä

-107

-111

Tase

31.12.2020

31.12.2019

1000 euroa

 

 

VASTAAVAA

 

 

Pysyvät vastaavat

-

-

Aineettomat hyödykkeet

709

169

Aineelliset hyödykkeet

0

0

Sijoitukset

1625

1482

Pysyvät vastaavat yhteensä

2334

1651

Vaihtuvat vastaavat

 

 

Vaihto-omaisuus

30

39

Pitkäaikaiset saamiset

-

-

Lyhytaikaiset saamiset

727

1125

Rahoitusarvopaperit

1815

1807

Rahat ja pankkisaamiset

107

197

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

2680

3168

VASTAAVAA YHTEENSÄ

5014

4819

 

 

 

VASTATTAVAA

 

 

Oma pääoma

 

 

Rahastot

1696

1696

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

2083

2194

Tilikauden yli-/alijäämä

-107

-111

Oma pääoma yhteensä

3672

3779

Vieras pääoma

 

 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

1341

1040

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

5014

4819