Keskusten Liitto

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut
Tutustu vuoden 2019 tuloslaskelmaan ja taseeseen.

Tuloslaskelma

1.1.-31.12.2019

1.1.-31.12.2018

1000 euroa

 

 

Tuotot

 

 

Valtion määräraha

350

393

Hanketoiminta

334

380

Palvelumaksut

3174

3007

Muut toiminnan tuotot

39

18

Tuotot yhteensä

3897

3798

Kulut

 

 

Henkilöstökulut

-1885

-1823

Muut kulut

-2320

-2081

Kulut yhteensä

-4205

-3904

Varainhankinta

71

71

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

126

173

Tilinpäätössiirrot, verot

-

-

Tilikauden ylijäämä

-111

138

Tase

31.12.2019

31.12.2018

1000 euroa

 

 

VASTAAVAA

 

 

Pysyvät vastaavat

-

-

Aineettomat hyödykkeet

169

0

Aineelliset hyödykkeet

0

0

Sijoitukset

1482

1135

Pysyvät vastaavat yhteensä

1651

1135

Vaihtuvat vastaavat

 

 

Vaihto-omaisuus

39

38

Pitkäaikaiset saamiset

-

165

Lyhytaikaiset saamiset

1125

1312

Rahoitusarvopaperit

1807

1984

Rahat ja pankkisaamiset

197

195

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

3168

3694

VASTAAVAA YHTEENSÄ

4819

4829

 

 

 

VASTATTAVAA

 

 

Oma pääoma

 

 

Rahastot

1696

1696

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

2194

2056

Tilikauden yli-/alijäämä

-111

138

Oma pääoma yhteensä

3779

3890

Vieras pääoma

 

 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

1040

938

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

4819

4829