Keskusten Liitto

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut
Täällä voit tutustua tuloslaskelmaamme ja taseeseemme.

Voit tutustua talouden tunnuslukuihimme myös täällä. 

Tuloslaskelma

 1.1.-31.12.2018

 1.1.-31.12.2017

1 000 euroa

 

 

Tuotot

 

 

Valtion määräraha

393

397

Hanketoiminta

380

300

Palvelumaksut

3 007

2 945

Muut toiminnan tuotot

18

18

Tuotot yhteensä

3 798

3 660

Kulut

 

 

Henkilöstökulut

-1 823

-1 727

Muut kulut

-2 081

-2 279

Kulut yhteensä

-3 904

-4 006

Varainhankinta

71

71

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

173

218

Tilinpäätössiirrot, verot

-

-

Tilikauden ylijäämä

138

-57

 

 

 

Tase

31.12.2018

31.12.2017

1 000 euroa

 

 

VASTAAVAA

 

 

Pysyvät vastaavat

 

 

Aineettomat hyödykkeet

0

0

Aineelliset hyödykkeet

0

1

Sijoitukset

1 135

894

Pysyvät vastaavat yhteensä

1 135

895

Vaihtuvat vastaavat

 

 

Vaihto-omaisuus

38

35

Pitkäaikaiset saamiset

165

-

Lyhytaikaiset saamiset

1 312

1 356

Rahoitusarvopaperit

1 984

1 966

Rahat ja pankkisaamiset

195

388

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

3 694

3 745

VASTAAVAA YHTEENSÄ

4 829

4 640

 

 

 

VASTATTAVAA

 

 

Oma pääoma

 

 

Rahastot

1 696

1 696

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

2 056

2 113

Tilikauden yli-/alijäämä

138

-57

Oma pääoma yhteensä

3 890

3 752

Vieras pääoma

 

 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

938

888

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

4 829

4 640