Keskusten Liitto

Parhaita ratkaisuja tuottavuuteen ja kannattavuuteen

Parhaita ratkaisuja tuottavuuteen ja kannattavuuteen

Parhaita ratkaisuja tuottavuuteen ja kannattavuuteen
Uudistimme sopimuksemme yhteisesti päätettävien asioiden valmistelusta, päätöksentekotavoista ja toimeenpanosta.

Asiakkaiden ja kumppanien tarpeiden nopea muuttuminen esimerkiksi rakennemuutoksen, kannattavuuden ja digitalisaation näkökulmista sekä rajojen häviäminen asiakkaan ja kumppanien odotuksissa ovat keskeisiä tekijöitä, joiden vuoksi ProAgria keskukset ja Liitto haluavat tiivistää ja selkeyttää sisäistä yhteistyötään päivittämällä aiemmin voimassa ollutta ryhmäohjaussopimusta.

Tavoitteenamme on asiakaspalvelun laadun ja sisäisen tehokkuuden parantaminen. Verkoston avulla parannamme mahdollisuuksiamme toimia liiketaloudellisesti kannattavasti. Yhtenäisellä toiminnalla myös kasvatetaan ProAgrian brändin arvoa.

Yhteistyö, kansainvälisyys, digitalisaatio ja ilmastokeskustelu

Kotieläintiloille suunnatussa uudessa KarjaKompassi-ohjelmistossa sovittiin yhteistyöstä yhteispohjoismaisen Norforin-järjestelmän kanssa. Yhteistyön tavoitteena on saada jatkossa selkeitä kustannussäästöjä laajemman asiakaskunnan kautta. Myös ruotsalaisen Växan kanssa käytiin tiiviisti keskusteluja neuvontapalvelujen yhteisestä kehittämisestä.

Näkyvin tulos sähköisten palvelujen kehittämisessä oli Liiton ja Faban yhdessä perustaman Bisnes+ Oy:n johtamista ja kehittämistä tukeva työkalu, joka lanseerattiin keväällä maitotiloille. Kasvitiloille vastaava työkalu on tulossa tarjolle vuoden 2019 alkupuoliskolla. 

Palvelukehityksen keskiössä olivat johtamispalveluiden kehittäminen ja ProAgrian talouspalvelujen välineuudistuksen käynnistys. Tavoitteena on yhdistää entistä tiiviimmin kokonaisuudeksi vahva tuotannon ja talouden osaamisemme johtamisen tueksi.

Liitto ja Mtech Oy perustivat jo syksyllä 2017 Biocode Oy:n, joka kehittää palveluja elintarvikeyrityksille, viljelijöille ja kuluttajille ekologisten ruokavalintojen tekemiseen. Yrityksen laskentatyökalulla voidaan selvittää elintarvikkeen tai maatilan hiilijalanjälki todellisen yrityskohtaisen tiedon pohjalta. 

Alkaneen vuoden aikana uudistamme yrittäjäjäsenkonseptimme, jota muodostimme viime vuoden aikana.

Liiton talous vahvistui

ProAgria Keskusten Liiton toiminta oli taloudellisesti tyydyttävällä tasolla. Vuoden 2018 tuloslaskelma osoitti 138 000 euron ylijäämää. Varsinaisen toiminnan tulos parani edellisestä vuodesta 240.000 euroa, mutta oli edelleen runsaat 100 000 euroa alijäämäinen. Liiton vahvan taseen ansiosta saadut rahoitustuotot säilyivät hyvällä tasolla ja niillä turvattiin hyvä kokonaistulos.

Kiitän henkilöstöä ja sidosryhmiä hienosta kehittämisen vuodesta ja asiakkaidemme kanssa aikaansaaduista tuloksista!

ProAgria Keskusten Liitto

Jaakko Kivinen

va. toimitusjohtaja

ProAgria Keskusten Liiton toimitusjohtaja Juha Nuutila jäi pois toimitusjohtajan tehtävästä marraskuussa 2018. Uusi toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko aloitti 16.4.2019.