Keskusten Liitto

Maailman puhtaimman ja elinvoimaisimman maaseudun mahdollistaja myös tulevaisuudessa

Maailman puhtaimman ja elinvoimaisimman maaseudun mahdollistaja myös tulevaisuudessa

Maailman puhtaimman ja elinvoimaisimman maaseudun mahdollistaja myös tulevaisuudessa
ProAgria keskukset ja Liitto uudistivat yhteistyössä vuoden aikana strategiansa vuosille 2020-2025. Strategia kiteytyy ProAgrian henkilöstön monipuolisen osaamisen hyödyntämiseen tarjoamalla kehittäville ja kasvaville asiakkaillemme markkinoiden paras asiakaskokemus liiketoiminnan kehittämisessä. Keskitymme strategiakaudella erityisesti kehittämään yrityskokonaisuuksia sekä tarjoamaan palvelumme yhtä erinomaisina riippumatta siitä, missä ne tuotetaan. Tukeaksemme tätä kehitystyötä tulemme panostamaan entistä voimakkaammin myyntiprosessiemme kehittämiseen, palvelujemme digitalisointiin sekä esimiestyön tehostamiseen. 
 
Strategian toinen painopiste on ProAgrian brändin sekä ProAgria keskusten ja Liiton valtakunnallisen osaamisen vahva esilletuominen organisaation sidosryhmätyötä lisäämällä. Näillä toimilla nostamme järjestömme näkyvyyttä sekä jäsenyyden arvostusta.
 

Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö sekä kansainvälisyys

Onnistuneen strategiaprosessin myötä toiminnassa korostui entisestään ProAgrian vahva tahtotila yhtenäiseen, valtakunnallisesti vaikuttavaan toimintaan. Vuoden aikana lisäsimme myös sidosryhmätoimintaamme sekä kotimaassa että ulkomailla. Vahva panostus digitalisaatioon, tietovarastojen hyödyntämiseen ja sähköisten palvelujen kehittämiseen jatkui aiempien vuosien tapaan.
 
Ruotsalaisen Växa Sverigen kanssa jatkettiin tiiviitä neuvotteluja neuvontapalvelujen sekä neuvonnan tietokantojen yhteisestä kehittämisestä. Ensimmäisenä askeleena on Minun maatilani.fi -alustan kehittäminen Mtechin kanssa vuoden 2020 alkupuoliskolla.
 
Keskusten Liitto on ollut aktiivisesti mukana kansainvälisten neuvontaorganisaatioiden toiminnassa. Tästä osoituksena on Jussi Juholan valinta EUFRAS-järjestön hallituksen puheenjohtajaksi. Olemme myös tiivistäneet yhteistyötämme MTK:n kanssa EU-tason vaikuttamisessa.
Liiton ja Faban yhdessä perustaman Bisnes+ Oy:n fokusta suunnattiin uudelleen vuoden aikana johtamisen työkalusta maatalouden tietoaineistojen data-analytiikkaa sekä viljelijöille että kumppaneille tarjoavaksi yhtiöksi. Vuonna 2018 esitellyn maitoviljelijän työkalun rinnalle on otettu käyttöön viljatilojen työkalu. Vuoden 2020 alkupuoliskolla aikana Bisnes+ viljelijän käyttöliittymä siirtyy Mtechin Minun Maatilani.fi -palvelun etusivuksi, mikä lisää huomattavasti päivittäisten käyttäjien määrää. Tavoitteena on laajentaa palvelualustan käyttöä eri kumppaniasiakasryhmille vuoden 2020 loppuun mennessä.
 

Reijo Karhisen raportin vaikutukset

Selvitysmies Reijo Karhinen julkaisi helmikuussa 2019 raporttinsa, jossa koostettiin nykyiseen maatalouden kannattavuuskriisiin johtaneita syitä sekä mahdollisia keinoja kriisin ratkaisemiseksi. ProAgriaa suomittiin liian hitaasta viljelijöiden taloustaitojen kehittämisestä. Tähän kritiikkiin vastasimme nostamalla asiakkaan liiketoiminnan kehittämisen uudistetun strategiamme visiotavoitteeksi. Tulemme parantamaan keskusten välistä yhteistyötä parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen aikaansaamiseksi kaikkialla Suomessa. Jo kuluneen vuoden aikana digitaalisten työvälineiden hyödyntäminen on lisääntynyt ProAgrian keskusten ja Liiton toiminnassa. Se lisää entisestään mahdollisuuksia asiantuntijan ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön, myös keskusrajoja ylittäen. Lisäksi uusien talouden ja johtamisen työkalujen kehittämiseen tähtäävä projekti aloitettiin elokuussa. Tämän projektin ensimmäisenä lopputulemana tullaan uudistamaan nykyisin käytössä oleva talouslaskentaohjelmisto. Uudistusten tavoitteena on koostaa ProAgrian neuvojien tueksi vahva kokonaisuus tuotannon ja talouden johtamisen työkaluista uudistuneen strategiamme mukaisesti.
 

Ilmastokriisiin reagointi

Keskustelu globaalista ilmastokriisistä ryöpsähti ennennäkemättömälle tasolle. Maaseudun tuottajia syyllistettiin voimakkaasti ilmaston pilaajina sekä hiilenpäästäjinä. Liitto toimitti maatalouden ilmastofaktoihin perustuvan tietokirjan yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Helsingin yliopiston, ProAgrian, MTK:n, Valion, BSAG:n, SYKE:n, Ilmatieteen laitoksen ja Faban asiantuntijoiden kanssa. Julkaisu otettiin innostuneesti vastaan sidosryhmissämme ja jäsenistössämme, sillä se tuo tieteellisiä faktoja ymmärrettävässä muodossa keskustelujen tukipilareiksi. 
Liiton ja Mtechin vuonna 2017 perustama Biocode Oy vastasi viljelijöiden tarpeisiin lanseeraamalla lokakuussa verkossa toimivat laskurit neljän pääviljan tilakohtaisen hiilijalanjäljen laskemiseksi. Samalla yhtiö on kehittänyt kumppaniyrityksille palveluja teollisten hiilijalanjälkien laskemiseksi, näistä suurin projekti on Valion Carbo-hankkeen hiililaskennan toimittaminen. Loppuvuonna Biocode sai Business Finlandilta merkittävän rahoituksen yrityksen laskentapalveluiden viemiseksi kansainvälisille markkinoille. 
 

Liiton talous heikkeni hieman

ProAgria Keskusten Liiton toiminta oli taloudellisesti tyydyttävällä tasolla. Tuloslaskelma osoitti 111 000 euron alijäämää. Varsinaisen toiminnan tulos heikkeni edellisestä vuodesta 200 000 euroa, ollen runsaat 300 000 euroa alijäämäinen. Heikentyneen taloustilanteen vuoksi Liitossa pidettiin YT-neuvottelut loka-joulukuussa. Liiton vahvan taseen ansiosta saadut rahoitustuotot säilyivät hyvällä tasolla ja niillä turvattiin hyvä kokonaistulos edellisen vuoden tapaan.
 
 

ProAgria Keskusten Liitto
Harri Mäkivuokko
toimitusjohtaja

 

 

Harri Mäkivuokko aloitti ProAgria Keskusten Liiton toimitusjohtajana 16.4.2019.