Keskusten Liitto

Lypsykarjan ruokinta

Lypsykarjan ruokinta

Lypsykarjan ruokinta
Ruokintaan avuksi uudistuneet työkalut ja palvelut.

Suunnittelimme 3 138 karjalle lypsylehmien ruokinnan
Noin 70 prosenttia tuotosseurantatiloista
Yhteensä yli 15 000 suunnitelmaa vuoden aikana
Keskimäärin 5 suunnitelmaa tilaa kohti
60 prosentille tiloista tehtiin myös hiehojen ruokintasuunnitelma

Ruokinnan ohjaus -palvelut uudistuivat asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Palvelut räätälöityvät asiakastarpeiden mukaan ja ruokintaa tarkastellaan halutuin väliajoin laskelmilla ja karjahavainnoilla. 

Palvelua täydentämään muodostuivat Täsmäpalvelut, joissa syvennytään tuotannon eri osa-alueisiin olemassa olevaa tietoa, asiakkaan kanssa tehtyjä havaintoja ja hyviä käytäntöjä yhdistämällä. Palveluillamme asiakas saa asiantuntemusta, vertailutietoa ja hyviä käytäntöjä, kun tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon pitoisuuksiltaan hyvää maitoa, pitää karja terveenä ja hyödyntää kotoiset rehut tehokkaasti.

Ruokinnan ohjaus -palveluiden kysyntä kasvoi hieman aiemmista vuosista. Poikkeuksellisen kesä tuotti laadultaan ja määrältään hyvin vaihtelevia rehuja, mikä lisäsi syksyllä ruokinnan suunnittelun tarvetta. 

Ruokinnan eurot ja oikeellisuus esiin Ruokinnan ohjauksessa

Ruokinnan suunnitteluun ja seurantaan kehitetty KarjaKompassi-ohjelma uudistui. Keväällä valmistui uusi Seurantalaskelma, jolla voidaan laskea ruokinnan taloudellisia ja biologisia tunnuslukuja. Ohjelman käytettävyys parani ja tulosteisiin tuli grafiikkaa sekä vertailuarvoja. Uudistus otettiin hyvin vastaan ja uusi ohjelma korvasi entisen kokonaan vuoden loppuun mennessä. KarjaKompassi-projekti jatkuu vuonna 2019, jolloin valmistuu ruokinnan suunnitteluosio. 

Nettivalmennukset luonnolliseksi osaksi asiantuntijan arkea

Ajankohtaisista ruokintateemoista pidetyt nettipalaverit keräsivät asiantuntijoita säännöllisesti linjoille täydentämään osaamistaan ja jakamaan parhaita käytäntöjä ja onnistumisia. Yhä useamman asiantuntijan työarkeen kuuluukin oman keskuksen, oman osaamisalueen tai asiakkaiden kanssa pidettävä nettipalaveri.

Tuotosseuranta ja jalostus 120 vuotta -teemaa kantanut ProAgria Maitovalmennus kokosi jälleen yli 200 henkilöä pohtimaan ilmastonmuutosta ja eläinten terveyttä ja kestävyyttä. Yleisöä kiinnostivat ilmastoasioiden lisäksi sorkka- ja utareterveyteen liittyvät luennot sekä hyvät käytännöt tiloilta.