Keskusten Liitto

Luomutuotanto

Luomutuotanto

Luomutuotanto
Luonnonmukaisen tuotannon pinta-alat jatkoivat tasaista kasvuaan ja ala kasvoi 9 % edellisvuodesta ollen 290 000 hehtaaria.

Tilojen määrä kasvoi vastaavasti yli 5 000 tilaan. Vuoden luomuviljasato oli vajaa 80 miljoonaa kiloa, mikä oli 17 % edellisvuotta pienempi. Luomuviljan osuus oli 2,9 % Suomen koko viljantuotannosta. 

Luomutuotannon asema kannattavana tuotantosuuntana säilyi. Luomuviljatilojen tulos on ollut viime vuosina selvästi tavanomaista parempi. Luomuviljojen hyvät hinnat ja kysyntä ovat tukeneet hyvää tulosta. Tämä on myös näkynyt luomuun siirtyvien tilojen kasvavina määrinä ja luomuperuskursseilla on ollut ennätysmäärä osallistujia. Loppuvuodesta maa- ja metsätalousministeriön tekemä linjaus, ettei uusia luomusitoumuksia ja lisäalaa voi hakea enää tällä ohjelmakaudella, muuttaa luomutuotannon painopistettä olemassa olevien luomutilojen kehittämiseen.  

Luomumarkkinoiden kasvu

Luomuelintarvikkeiden myynti lisääntyi aikavälillä 1.7.2017–30.6.2018 13 % verrattuna vuotta aiempaan vastaavaan ajanjaksoon. Vähittäiskaupan koko päivittäistavaramyynti kasvoi 3,1 % samalla aikavälillä.

Luomun markkinaosuus on nyt 2,3 %.  Suomen luomumarkkinat ovat kasvaneet yhtäjaksoisesti koko 2010-luvun ajan. Vuodesta 2011 luomun myynti vähittäiskaupoissa on noussut noin 90 %. Myynnin kasvua on siivittänyt luomutuotteiden valikoiman laajeneminen.

Luomutilat selvisivät kuivasta kasvukaudesta paremmin kuin tavanomaiset tilat, joiden viljasato jäi 20 % edellisvuotta pienemmäksi. Luomumaidon tuotanto lisääntyi 10 prosenttia toisin kuin tavanomaisen maidon tuotanto, joka laski 0,5 %. 

Luomukanaloissa tuotettujen kananmunien määrä kasvoi 20 prosenttia. A-luokan kananmunista tuotettiin 7 % luomukanaloissa.  

Luomulehmien terveys polttopisteessä Seinäjoella

Syyskuussa Seinäjoella järjestettiin osana MMM:n rahoittamaa Luomumaidontuotannon hyvien käytäntöjen jakaminen -hanketta pohjoismainen luomulehmien terveyteen keskittyvä seminaari. Tavoitteena oli luoda ja ylläpitää kontakteja naapurimaiden kollegoihin, jakaa tietoa hyvistä käytännöistä ja etsiä yhdessä ratkaisuja tilojen haasteisiin. Seinäjoen seminaariin osallistui nelisenkymmentä luomumaidontuottajien parissa työskentelevää asiantuntijaa Suomesta ja muista Pohjoismaista. 

Osaamisen kehittäminen

Luomuasiantuntijoiden ajankohtaispäivien teemana oli keskinäisen osaamisen jakaminen luomukasvi- ja luomukotieläinasiantuntijoiden välillä tavoitteena saada yhdessä tilakokonaisuus haltuun tuotannon ja talouden näkökulmasta.  

Oulun seudulle suuntautuvilla pellonreunuspäivillä luomuasiantuntijat tutustuivat kasvustokäynneillä kasvuston ja maan kunnon havainnoissa käytettäviin laitteisiin ja välineisiin sekä kenttäkokeisiin. 

Palvelumyynti luomutiloille

Luomutilat ostivat ProAgrian asiantuntijapalveluita noin 2,9 miljoonalla eurolla. Kysytyimpiä palveluja olivat Neuvo 2020 -palvelut, liiketoiminnan johtamispalvelut ja kotieläintuotannon palvelut. Lisäksi luomuun siirtymistä suunnittelevat tilat ostivat luomuasiantuntija- ja Neuvo 2020 -palveluja.  Luomutilojen ja luomuun siirtymistä suunnittelevien tilojen osuus ProAgrian palvelumyynnistä oli noin 12 %.