Keskusten Liitto

Lammastalous

Lammastalous

Lammastalous
Geenivarojen kestävä käyttö halutaan turvata uudella ohjelmistosovelluksella.
Tuotosseurantaan kuului vuonna 2019 noin 350 tilaa, joissa oli reilut 36 000 lammasta sekä 9 vuohitilaa, joissa oli noin 2500 kuttua.
 
Lampaiden ja vuohien kantakirja ja jalostusrekisteri KaRe2020 -hanke alkoi helmikuussa 2019. Sen tavoitteena on lampaiden kantakirja- ja tuotosseurantaohjelmiston uusiminen ja vuohien kantakirja rekisterin uusiminen. Uusille vuohiroduille perustettiin rotukoodit WebVuohi-ohjelmaan. KaRe2020-hankkeen tavoitteena on hankkia jalostuseläinten rekisterin ohjelmistosovellus, jota voi käyttää nykyisillä laitteilla. Laajempana tavoitteena on turvata geenivarojen kestävä käyttö sekä ylläpitää luotettavat ja laajat sukulaisuustiedot sekä korkeatasoiset tuotostiedot. Uuden ohjelman on tarkoitus olla käytössä viimeistään vuoden 2021 alussa.
 
Lampurivalmennus on toimintamalli, joka tukee ja kannustaa tilakokonaisuuden laajempaa kehittämistä. Se otettiin lammaspalveluiden käyttöön syksyn aikana.  Asiantuntijat miettivät lammastilojen kanssa yhdessä niiden tärkeimmät kehittämiskohteet Lampolahavaintojen avulla. Työkaluna käytetään esimerkiksi vuosikelloa, joka osoittaa, mistä aloittaa ja miten edetä. 
 

Yhteistyötä Suomessa ja kansainvälisesti

ProAgria kokoontui säännöllisesti eri sidosryhmien kanssa vuoden aikana. Keskeisiä kumppaneita ovat Luonnonvarakeskuksen (Luke) geenivarat, Ruokavirasto, MTK, Suomen Lammasyhdistys SLY ry, Finnsheep ry, Föreningen Ålandfåret rf sekä Pirtin Kehräämö Oy. Yhteiseurooppalaisen iSAGE -hankkeen kautta vahvistettiin kansainvälistä yhteistyötä Euroopan lammastoimijoihin. 
 
Lampaiden terveystilanne on Suomessa hyvä, mutta naapurimaissa on erilaisia tauteja, joiden vastustusta tulee jatkaa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Lammasterveydenhuollon kanssa oli säännöllistä yhteistyötä.

 

Tapahtumat ja sosiaalinen media tärkeitä lammastiedon välittämisen kanavia

Valtakunnalliset lammaspäivät järjestettiin yhteistyössä Suomen Lammasyhdistyksen kanssa Porvoossa (13.-14.3.) ja Torniossa (5.-7.11). Oripään OKRA-maatalousnäyttelyssä ProAgria lammaspalvelut olivat esillä kotieläinkentän osastolla. Tapahtumassa jaettiin neljän päivän ajan tietoa mm. Lampurivalmennuksesta, lammasroduista ja villan lajittelusta. 
 
ProAgrian ylläpitämä Lammasnetti on edelleen tärkeä myyntikanava jalostuslampaiden myyntiin ja ostamiseen. Päätettiin myös käyttää Katras Kannattavaksi -Facebook-ryhmää jatkossa lammaspalveluiden tiedotuskanavana. Tuotosseurannan ohjesäännöt koottiin ensi kertaa vihkoseksi ja julkaistiin ProAgrian verkkosivulla. 
 
ProAgrian lammaspalveluiden asiakkaat saivat valtakunnallisen lammasuutiskirjeen neljästi. Lisäksi lähetettiin alueellisia uutiskirjeitä tarpeiden mukaan.