Keskusten Liitto

Lammastalous

Lammastalous

Lammastalous
Lammastuotosseurantaan kuului 353 lammastilaa, joissa oli 33 859 lammasta sekä 11 vuohitilaa, joissa oli 2 605 kuttua. Lampaiden tuotosseurannalle saatiin ICAR-hyväksyntä.

Vuoden aikana valmisteltiin lampaiden tuotosseurannan ohjelmiston uudistusprojektia. Pässilinjojen yhteenveto päivitettiin tuotosseurantaohjelmiston tietojen perusteella.  Suomenvuohen kantakirjaohjesääntö ja suomenvuohen pukkilinjat päivitettiin. Eläinvientien osalta tehtiin yhteistyötä Suomen Lammasyhdistyksen kanssa. 

Vuoden aikana järjestettiin pässihuutokauppa ProAgria Etelä-Pohjanmaan järjestämänä, Valtakunnalliset lammaspäivät järjestettiin keväällä Oulussa teemana lampaiden hyvinvointi ja syksyllä Lahdessa teemana lammastalous nyt ja tulevaisuudessa. Lammaspalvelut olivat esillä Okra-maatalousnäyttelyissä. 

Lausuntoja jätettiin muun muassa eläinsuojelulakiin, teurasluokituksiin ja hyvinvointikorvaukseen. Olimme mukana Luken kanssa eurooppalaisessa iSAGE-lammashankkeessa. Hankkeen tavoitteena on innovatiivinen ja kestävän kehityksen lammas- ja vuohituotanto. 

Pohjoismaiden lammaskokous, Internorden järjestettiin Islannissa elokuussa. Kokouksessa esiteltiin myös ProAgrian toimintaa. Nettisivuille tuotettiin tuotosseurannan yhteenvedot ja lampaiden hittilistat. Lammasnetti toimi jalostuseläinten myyntikanavana.