Keskusten Liitto

Kustannustoiminta

Kustannustoiminta

Kustannustoiminta
Olemme merkittävä maatalousalan kirjojen kustantaja Suomessa.

Ammattikirjojen arvostus ja sähköisten julkaisujen kysyntä kasvoivat koronan myötä työtapojen muututtua. Myös kiinnostus e-kirjoihimme lisääntyi huomattavasti, ja e-kirjojen myynti lähes kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Olemme vakiinnuttaneet paikkamme maatilayrittäjille suunnattujen tietokirjojen kustantamona. Hevosaiheiset kirjat säilyttivät ykköspaikan harrastekirjojemme myynnissä.

Julkaisimme vuoden aikana neljä nimikettä; Peltokasvilajikkeet 2020, Peltokasvien kasvinsuojelu 2020, Maatilayrityksen ajopäiväkirja ja Maatalouskalenteri 2021. Teosten yhteenlaskettu painosmäärä oli lähes 52 300 kpl. Loppuvuodesta aloitimme ensimmäisen äänikirjan valmistelut.

Peltokasvilajikkeet 2020 -kirja on hyvän viljelysuunnittelun perusta.  Se kuuluu Luonnonvarakeskus Luken kanssa yhteisesti julkaisemiimme Tieto tuottamaan -kirjoihin ja on 146. kirja sarjassa. Peltokasvilajikkeet -kirja kerää yksien kansien väliin tiedon markkinoiden lajikkeista ja vertailee niitä muun muassa sadon määrän ja laadun suhteen. 

Peltokasvien kasvinsuojelu -kirja on vuosittain julkaistava kasvinsuojelun perusteos, joka sisältää markkinoiden kaikki kasvinsuojeluaineet, niiden käyttösuositukset sekä kasvinsuojelun ajankohdan määrittämisen keinot. Vaihtoehtoja vertailemalla voidaan säästää kasvinsuojelun kustannuksissa. Kirjan taustalla on vahva ja arvostettu kasvinsuojeluosaamisemme. 

Maatilayrityksen ajopäiväkirja on maatilayrittäjän työväline. Se on vakiinnuttanut asemansa sähköisten versioiden rinnalla. Vihkomuotoinen Maatilayrityksen ajopäiväkirja on tarkoitettu yksityisauton maa- ja metsätalouteen sekä muuhun yritystoimintaan liittyvien ajojen kirjaamiseen.

Maatalouskalenteri on säilyttänyt paikkansa ammattikalenterien kärkijoukossa. Siihen tutustuu vuosittain lähes joka toinen maatilayrittäjä. Kalenterin tieto-osuus on saatavilla sähköisenä ja siitä on tullut suosittu asiantuntijoidemme työvälineenä. Kalenteri myös muistuttaa tärkeistä päivämääristä. Muistilappujen sisältö julkaistiin ensimmäistä kertaa keväällä asiakkaille Bisnes+:ssa maatalouskalenterin tärkeät päivämäärät -osiossa.

 

Maatalouskalenteri oli verkkokaupan suosituin tuote

Jatkoimme yhteistyötä Terramedian kanssa menestyksekkäästi. Sen mahdollistamana kaikki vuoden julkaisut toimitettiin Käytännön Maamies -lehden lukijoille kestotilaajaetuina. 

Kirjat ja kalenteri ovat saatavilla sekä sisäisessä että kaikille avoimessa verkkokaupassamme. Yhä suurempi maatilayrittäjien joukko päivittää osaamistaan ammattijulkaisuillamme. Verkkokaupan suurimmaksi asiakasryhmäksi kipusivat yksityiset asiakkaat. Suosituin tuotteemme koko valikoimasta oli Maatalouskalenteri ja e-kirjoista myydyin Peltojen kunnostus. Uutuutena toimme verkkokauppaan myyntiin yksilölliset kierrätystuotteet, jotka on valmistettu messukäytöstä poistetuista kuvatulostekankaista. 

Olemme Suomen Kustannusyhdistyksen jäsen. Teemme yhteistyötä alan kansainvälisten kustantamoiden kanssa, joista esimerkkinä hollantilainen Roodbont -kustantamo. 

Tieto tuottamaan -sarjan toimitusneuvosto kokoontui vuoden aikana kerran. Ryhmään kuuluivat Peter Österman, Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF), Ari A Rajala, Luonnonvarakeskus sekä Suvi Anttila, Harri Mäkivuokko, Sari Peltonen ja Birgitta Salminen ProAgria Keskusten Liitosta.

Kustannustoiminnan ohessa myymme graafisen suunnittelun ja toteutuksen palveluja. Teimme asiakastöitä muun muassa Maa- ja kotitalousnaisten Keskukselle, Koti- ja maaseutu -lehdelle, Ruokatiedolle, usealle ProAgria keskukselle sekä erilaisiin hankeprojekteihin. Vuosikertomusvuonna kustannustoiminta ja myytävät palvelut työllisti kolme henkilöä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huhtikuussa 2020 osallistuimme näkyvästi Kirja kotona -kampanjaan sosiaalisessa mediassa.