Keskusten Liitto

Kehitämme osaamistamme

Kehitämme osaamistamme

Kehitämme osaamistamme
Kiitämme henkilöstöä nopeasta uusien toimintatapojen käyttöönotosta.
Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia siirsi maaliskuussa 2020 koko ProAgrian toiminnan, myös valmennukset, suurelta osin etäyhteyksien varaan. Otimme käyttöön Microsoft Teamsin nopeutetulla aikataululla sekä asiakastyössä että valmennuksissa. Ohjelman käyttöä koulutettiin koko henkilöstölle useissa valmennuksissa varsin onnistuneesti: henkilöstö omaksui Teamsin käytön nopeasti, ja saimme toteutettua jopa asiakkaiden keskuudessa suosittuja pienryhmiä etäyhteyksillä. Kiitämme henkilöstöämme nopeasta uusien toimintatapojen käyttöönotosta!
 
Vuoden aikana henkilöstömme siirtyi työskentelemään pääsääntöisesti etänä. Otimme käyttöön virtuaaliset kahvihetket. Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta lisäämällä yksilölähtöistä johtamista ja jatkuvaa vuorovaikutusta virtuaalityökaluilla. Saimme koko henkilöstöä kattavassa työyhteisökyselyssä huipputuloksen, mikä kertoo meidän tekevän paljon asioita oikein.
 
Järjestimme syyskuussa koko henkilöstön yhteisen tapahtuman virtuaaliympäristössä. Vieraileva puhuja, vuorovaikutusmuotoilija Simo Routarinne valmensi meille läsnäolon ja vuorovaikutuksen merkityksestä.  Tapahtuman ytimessä olivat hyväntuuliset videot, joissa keskukset kiittivät toisiaan yhteistyöstä uudenlaisessa tilanteessa. 
 
#onnistummeyhdessäetänäkin 
 

ProAgria Valmennuksen Vuosikortti löi läpi

Otimme käyttöön koko henkilökunnan tieto- ja taitotason vahvistamiseksi kehitetyn Vuosikortin, joka mahdollistaa kaikille proagrialaisille helpon ja sujuvan osallistumisen yhteisten asioiden opiskeluun.  Suosituissa nettivalmennuksissa keskityttiin uuteen strategiaan, käytössä oleviin työkaluihin (Teams, M-Files, Kuvat.fi), digitalisuuteen (Bisnes+), ilmastonmuutokseen, myyntiin ja asiakaskohtaamiseen sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen. Pandemia kasvatti alun perin kymmenen valmennuksen kokonaisuuden kuuteentoista, sisältäen yhteensä 28 esitystä ja 3 333 verkko-osallistumista. Lisäksi moni kuunteli ja katseli tallenteet omatoimisesti. 
 

Tutkintoon tähtääviä ja osaamista ylläpitäviä webinaareja

Jouduimme perumaan pandemian vuoksi suuren osan normaalisti lähitapahtumina järjestettävistä valmennuspäivistä, kuten perinteisen Maitovalmennuksen. Suuren kiinnostuksen joka vuosi saava Maidon Tulosseminaari eli tuotosseurannan tulosten julkistus toteutettiin webinaarina, kuten jokasyksyiset Kasviasiantuntijoiden opintopäivät. Jo perinteeksi muodostuneet Maitostartit keskittyivät Valion uuteen sopimustuotantoon ja toteutettiin etäyhteyksin. 
 
Liiketoiminta-alueiden vakiintuneet valmennukset ja ajankohtaiskatsaukset sekä omalle henkilökunnalle että sidosryhmille jatkuivat webinaareina. Vuoden aikana järjestimme muun muassa maitoasiantuntijoille Ruokintahavaintoja-webinaarisarjan.
 
Vuoden aikana aloitettiin poikkeusoloista huolimatta kolme tutkintoon tähtäävää koulutusohjelmaa: Huippuosaajat-valmennuksessa yhdeksän eri alojen asiantuntijaa työstää YNEAT-tutkintoa, suuri osa johtoa ja esimiehiä hiovat esimies- ja johtamistaitojaan kaksivuotisessa esimiesvalmennuksessa ja kuusi asiantuntijaa aloitti Verutum Oy:n hallinnoimassa Ilmastonmuutos-INNO -valmennusohjelmassa. Nämä koulutusten aihealueet nousivat tärkeimmiksi osaamisen kehittämiskohteiksi uudistuvan strategiamme tavoitteiden saavuttamiseksi.
 
Webinaarimarkkinoilla vallitsee tarjonnan runsaus, joten kilpailu on kovaa. Suurin osa tarjottavista webinaareista on ilmaisia joko hankkeiden tai muiden tahojen tarjoamana. Järjestimme ProAgria Valmennuksessa keväällä maksuttoman talouswebinaari- ja syksyllä Laidunsäätiön tukemana maksullisen nurmi- ja laidunwebinaarisarjan asiakkaille.  Syksyllä käynnistyi myös henkilöstöjohtamiseen paneutuva Johtamispolku-sarja, jota toteutettiin yrittäjille yhdistämällä etä- ja lähitapaamisia. 
 
Tuotimme johtamisvalmennuksia myös muun muassa S-ryhmälle, Suomen Siipikarjaliitolle ja ProAgria Itä-Suomelle. Myös lean-valmennukset eri kohderyhmille olivat ohjelmassa.