Keskusten Liitto

Kehitämme osaamistamme

Kehitämme osaamistamme

Kehitämme osaamistamme
Kasvatamme muutoskykyä kokonaisketterillä menetelmillä.
Ydintehtävänämme on toimia kehitystoiminnan kärjessä. Panostamme vahvasti koko henkilöstömme jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja uuden oppimiseen kokonaisketterillä menetelmillä. Vuoden aikana aloitimme uuden, yhteisen strategian työstämisen. Keväisillä Strategian suunta -kehityspäivillä pitkäaikainen yhteistyökumppanimme Esko Kilpi totesi, että ”digitalisaatio haastaa johtamisen ja kehitystyön radikaaliin muutokseen”. Muun muassa tätä Kilven oppia olemme työssämme hyödyntäneet.  
 
Syksyllä osa tiimeistämme tutustui Triarin työpajassa kokonaisketterä-menetelmään. Se syvensi osaamistamme kehittää uusia liiketoimintamalleja, joissa korostuvat erityisesti vahva liiketoimintalähtöisyys, kokonaisuuden hallinta, kokonaisvaltainen laatu, tiedon avulla johtaminen ja systemaattinen yhteistyö.
 
Loppuvuonna nostimme osaamisen kehittämisen painopisteeksi työn murroksen ja miten se tulee haastamaan esimies- ja asiantuntijatyötämme koko ProAgriassa. Tavoitteenamme on olla jatkuvan muutoksen hallitseva organisaatio, jossa uudistuminen ja vastuullinen toiminta ovat osa arkipäivää. 
 

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen takaa osaavan ja tuloksellisen työvoiman

 
Työhyvinvoinnin painopisteet päivitettiin osana henkilöstöjohtamista ja kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Psyykkisen, fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäksi panostettiin työkyvyn johtamiseen tulevaisuuden työssä. Kannustamme vahvasti uuden oppimiseen ja uusien asioiden omaksumiseen sekä huomioimme työelämän muuttuvat vaatimukset modernissa, älykkäässä ja digitalisoituneessa työelämässä. 
 
Henkilöstö havainnoi kokonaisvaltaista hyvinvointijohtamista testaamalla kahden viikon ajan Oura-hyvinvointisormuksia. Älyteknologian avulla henkilöstö pääsi seuraamaan oman tietointensiivisen työn kuormitusta ja siitä palautumista. 
 
ProAgria Keskusten Liiton Vuoden proagrialainen 2019 Suvi AnttilaVuoden päätteeksi henkilöstömme valitsi Vuoden proagrialaiseksi markkinointi- ja viestintäjohtaja Suvi Anttilan.