Keskusten Liitto

Kehitämme osaamistamme

Kehitämme osaamistamme

Kehitämme osaamistamme
Vuosi aloitettiin laajalla strategisen henkilöstöjohtamisen tarkastelulla.

Alkuvuodesta toteutettiin kaksi merkittävää kartoitusta, joissa mitattiin henkilöstön osaamista ja asiakastyytyväisyyttä. Työn tuloksena muodostui osaajarakennetavoitekuvat vuosille 2023 ja 2030, joista saatiin pohjaa kevään kehityskeskusteluihin sekä osaamisen kehittämisen suunnittelulle. 

Persoonallisuusanalyysit osaksi henkilöstöjohtamisen palvelutarjontaa

Teemme yhteistyötä suomalaisen Inspire Groupin kanssa Insights Discovery -persoonallisuusanalyysien tekemisessä. Persoonallisuusanalyysejä tehdään henkilöstölle ja asiakkaille. Meillä toimii tällä hetkellä neljä akkreditoitunutta Insights-valmentajaa, joilla on osaaminen ja oikeus analyysien purkuun. Insights Discovery -profiili on henkilökohtaisen kehittymisen työkalu, joka antaa tarkan kuvan henkilön toiminnasta ja tarjoaa myönteisen näkökulman muutokseen. 

Palvelevaa johtamista ja Scrum-tiimejä

Vuoden aikana pilotoitiin Agile-toimintamallia ketteränä menetelmänä töiden, asiakkuuksien ja myynnin johtamisessa. Toimintatavalla muodostettiin itseohjautuvia Scrum-tiimejä, joissa painottuu yhdessä tekeminen. Uusi toimintapa tehostaa oman työn johtamista, tasoittaa työkuormaa ja toimii erinomaisena työkaluna asiakassuhteiden hoitamisessa. 

Loppuvuodesta organisaatiomme johto ja esimiehet pääsivät kasvattamaan omaa johtamisosaamistaan palvelevan johtamisen näkökulmasta.

Johtaminen on edelleen tärkeä alue osaamisen kehittämisessä. Loppuvuodesta resurssimme vahvistuivat johtamispalveluiden johtavalla asiantuntijalla Antti Sipposella.

Sari Peltonen vuoden vaikuttajaksi

Agronomiliitto valitsi Vuoden vaikuttajaksi 2018 johtavan asiantuntijan Sari Peltosen. Perusteluna palkitsemiselle on Sarin vahva asiantuntijuus, joka on vuodesta toiseen ollut näkyvästi esillä valtakunnan medioissa kertomassa kasvintuotantoon liittyvistä asioista.

ProAgrian vuoden vaikuttaja Terhi Taulavuori ja Sari Peltonen