Keskusten Liitto

Johtamispalvelut

Johtamispalvelut

Johtamispalvelut
Valtakunnallinen HR-konsulttitiimi aloitti ihmisten- ja henkilöstöjohtamisen palveluissa.
Johtamispalveluissa elettiin murroksen ja kehittämisen aikaa. Vuoden tärkeimmät painopistealueet olivat strategisen johtamisen ja henkilöstöjohtamisen palveluiden kehittäminen, ja konsultointitoiminnan juurruttaminen osaksi tapaamme toimittaa palveluita asiakkaillemme. 
Johtamispalvelujen rakentamisen punaisena lankana oli huomion kiinnittäminen yrityskokonaisuuteen, sen johtamiseen ja johtamispalveluidemme hitsautuminen yhteen muun palvelutuotantomme kanssa. 
 
Jouduimme ottamaan käyttöön uusia toimintatapoja johtamispalvelujen toimittamisessa koronapandemian vuoksi. Niin myynti kuin toimitusprosessitkin sähköistyivät. Siirryimme viestimään asiakkaidemme kanssa suurilta osin verkkoon. Tilanteen pakottaessa onnistuimme rakentamaan uusia palvelumalleja, jotka ovat käytännössä osoittautuneet aiempaa, lähes puhtaasti live-kohtaamisiin perustuvaa toimintatapaa tehokkaammiksi. Asiakkaalle tuotettu arvo ja vaikuttavuus eivät kuitenkaan vähentyneet vaan päinvastoin. Nämä pandemian aikana kehitetyt toimintatavat tulevat jäämään osaksi johtamispalveluiden palvelumalleja myös pandemian jälkeiseen aikaan.
 

Strategia+ tiimi kasvoi ja kehittyi

Edeltävänä vuonna perustettu STRATEGIA+, strategiapalveluita tuottava tiimi, kasvoi ja kehitti palveluitaan sekä auttoi kasvavaa joukkoa kehittäviä asiakkaitamme. Tiimin taloudellinen tulos parani myös edellisen vuoden tasoon nähden. Strategiapalveluiden kysyntä on vahvaa, mikä johtuu toimialan nopeasta muutoksesta. Myös toimialan pääomaintensiivisyys ja tuotannon kasvattamiseen tähtäävien investointien koko suhteutettuna yritysten kokoon on suuri. 
 
Perustimme STRATEGIA+ tiimin toiminnasta saatujen positiivisten kokemusten ja asiakastarpeiden analysointiin perustuen HR-konsulttitiimin. Sen ydintehtävänä on tuottaa ihmisten- ja henkilöstöjohtamisen palveluita maaseutuyrityksille. Tiimi kokoontui ensimmäisen kerran maaliskuussa juuri ennen koronapandemiaa. Ensin tärkeimpänä tehtävänä oli oman palvelutarjooman kehittäminen ja yhteisten toimintamallien rakentaminen. Samalla käynnistimme ensimmäiset asiakasprojektit rekrytoinneissa, työn organisoinnin ja suorituksen johtamisen kehittämisessä sekä työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin parantamisessa
 

Johtamispalveluita kehitettiin strategian ohjaamana

Toimimme aktiivisesti yhdessä alueellisten ProAgria keskusten kanssa erilaisissa johtamisen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Tärkeimpiä hankkeita olivat mm. ProAgria Itä-Suomen ja ProAgria Etelä-Savon kanssa toteutettu yhteishanke Taitava Johtaja, Pätevä Liideri. Hanke toimi hyvänä kehitysalustana HHR-palveluidemme kehittämiselle sekä palveluun liittyvien asiakastarpeiden syvällisemmälle ymmärtämiselle. Hankkeessa kehitetty Johtamispolkuvalmennus-konsepti toteutui loppuvuodesta omana, erillisenä palveluna. 
 
Sekä johtamismenetelmien ja asiakkaidemme johtamista tukevien palveluiden kehittäminen meni eteenpäin. Myös tapamme toimittaa palveluita ja organisoitua uudelleen asiakkaan ympärille kehittyi. Digitalisaatio eteni, osittain pakon edessä, ja kykenimme ottamaan sen tarjoamat parhaat puolet hyötykäyttöön. Vuoden aikana suoritetut johtamispalveluiden kehittämistoimenpiteet ovat osa laajempaa strategiamme toimeenpanoa.