Keskusten Liitto

Hankkeet

Hankkeet

Hankkeet
Hanketoiminta mahdollistaa uuden, toimialaa tukevan tiedon, työkalujen ja ratkaisujen kehittämisen. Se on strategisesti hyvin tärkeä osa-alue.
Hankerahoituksen avulla pystytään tiiviisti -  yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa - luomaan ratkaisuja maatilojen ja maaseudun pienyritysten ongelmiin ja tarpeisiin, mikä vahvistaa suomalaisen maaseudun elinvoimaa. 
 
Erityisen vaikuttavia ovat pienryhmätoiminta, opintomatkat ja hanketyöllä järjestetyt tasokkaat seminaarit. Ne ovat mitä parhaimpia tilaisuuksia jakaa hyviä käytäntöjä ja benchmarkata toimialan sisällä ja ulkopuolella, kotimaassa ja ulkomailla ratkaisujen löytämiseksi yhdessä.
Keskusten Liiton aktiivinen hanketoiminta painottui strategian keskeisiin teemoihin: 
 
  • maatilayrityksen strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen ja liiketoiminnan johtaminen
  • digitaalisten toimintamallien ja käytäntöjen kehittäminen maatilan arjen helpottamiseksi ja tehostamiseksi 
  • maatalouden ympäristövaikutusten tunteminen sekä keinot niihin vaikuttamiseen 
  • energiatehokkuuden hyödyntäminen
 
Kotimaisten hankkeiden lisäksi osallistuimme useisiin kansainvälisiin hankekonsortioihin, joissa keskityttiin mm. lannan ympäristövaikutusten vähentämiseen, lammastalouden kehittämiseen sekä luomumaidontuotannon yhteistyön kehittämiseen Pohjoismaissa. Erasmus+ liikkuvuushankkeen kautta vahvistettiin henkilöstön mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ulkomailta ja kansainväliseen verkostoitumiseen. 
 
Tutustu kehitystoimintaamme tästä.