Keskusten Liitto

Hanketoiminta

Hanketoiminta

Hanketoiminta
Hanketoiminnalta vaadittiin ketterää muuntumista uuteen tilanteeseen.
Pandemiasta huolimatta vuosi oli merkittävä hanketoimintamme näkökulmasta. Onnistuimme haasteellisessa toimintaympäristössä kohtuullisen nopealla aikataululla muuntamaan myös hanketoiminnan etätyöskentelymalliin. Kiitos rahoittajan joustavuuden, saimme muutettua kevään ja syksyn aikana usean hankkeen toimia niin, että pääsimme vahvasti tukemaan hankkeiden avulla sekä maatiloja että maaseutuyrityksiä pandemiasta selviämisessä. 
 
Ulkomaan ja kotimaan opintomatkat sekä yrittäjät fyysisesti yhteen kokoavat pienryhmät muuntuivat etänä toteuttaviin webinaareihin, seminaareihin ja pienryhmiin, joissa muiden teemojen rinnalle nousivat myös digitaaliset taidot ja koronaan liittyvät tukitoimet.
 
Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta pystyimme innovoimaan, testaamaan ja löytämään ratkaisuja vahvassa yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Ratkaisuja syntyi mm. talouden vahvempaan suunnitteluun, seurantaan ja johtamiseen sekä henkilöstön ja työarjen johtamiseen. Rakensimme myös erilaisia digitaalisia ratkaisuja helpottamaan yrityksen toiminnan suunnittelua, seurantaa ja johtamista.  
 

Aktiivinen hanketoimintamme painottui strategiamme keskeisiin teemoihin: 

maatilayrityksen strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen ja liiketoiminnan johtaminen
digitaalisten toimintamallien ja käytäntöjen kehittäminen maatilan arjen helpottamiseksi ja tehostamiseksi 
maatalouden ympäristövaikutusten tunteminen sekä keinot niihin vaikuttamiseen 
energiatehokkuuden hyödyntäminen
 

Kansainväliset hankekonsortiot

Olemme myös hyvin arvostettu kansainvälinen hankekumppani. Toimimme useassa hankekonsortiossa, joista yksi mielenkiintoisimmista on FIELDS-hanke. Siinä innovoidaan ja rakennetaan uusi, Euroopan laajuinen koulutusstrategia maatalouden digitransformaatioon, biotalouteen ja kestävään maataloustuotantoon. 
 
I2connect-hanke puolestaan edistää neuvojien keskinäistä verkostoitumista Euroopan laajuisesti interaktiivisen innovoinnin tehostamiseksi maa- ja metsätaloudessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa neuvojien kyvykkyyksiä interaktiivisen, alhaalta ylöspäin johdettavan innovoinnin tukemisessa ja helpommaksi tekemisessä.